Henrettelsen af 11 modstandsfolk.........Webmaster: Dines Bogø


Lauringe Mose, Rorup syd for Roskilde på landevejen til Ringsted.
Mindelunden: Gravfelt ... Dines Bogø ... Avisartikel 2009


Lauringe Mose, 9. august 1944 Lauringe Mose, 9. august 1944

Natten mellem 8. og 9. august 1944 hentede tyskerne 11 modstandsfolk i Vestre Fængsel. Det var fem folk fra Holger Danske og seks fra BOPA.

(I enkelte kilder er det anført, at nedskydningen foregik 8. august 1944).

De blev anbragt på ladet af en lastvogn, officielt for at blive kørt til Frøslevlejren i Sønderjylland.

På landevejen mod Ringsted syd for Roskilde blev de beordret ud på marken, hvor de blev skudt.

Nedskydningen af de 11 modstandsfolk kan have været hævn for drabet på gestapomanden Robert Sustman Ment, 7. august 1944.

Lauringe Mose, 9. august 1944
9. august 1947 blev der rejst en mindesten ved grøften på landevejen, hvor de 11 var blevet skudt. (Artikel i Politiken 10. august 1947).Ligene blev kørt til Shellhuset og derfra til Ingeniørregimentets øvelsesplads i Ryvangen. Hele kaserneområdet på Østerbro var beslagt af Den tyske Værnemagt.

I lang tid troede man, at de var blevet skudt i Shellhusets kælder, fordi man der havde set deres lig.

Lauringe Mose, 9. august 1944 Lauringe Mose, 9. august 1944
Tv. Pårørende til 10 af de 11 skriver åbent brev, der også gengives i Politiken 30. maj 1945. De 11 blev opgravet i begyndelsen af juli 1945, som nogle af de sidste af de 202 lig man fandt i området. Th. Dødsannonce i Politiken 6. juli 1945.Lauringe Mose, 9. august 1944
Det store Gravfelt i Mindelunden, Ryvangen.

Kigger man på det store gravfelt vil man se, at ministersekretær Einar Løwe fra Kirkeministeret har haft et bestemt system, da han planlagde rækkefølgen for de 106 kister/urner, der skal begraves 29. august 1945.

De afdøde ligger efter dødsdato, således at de døde fra 1943 ligger i de laveste numre op mod hækken og døde i 1945 ligger i de højeste numre mod græsplænen.

Systemet blev fulgt undtagen i enkelte tilfælde. De 11 fra Lauringe Mose er netop en af undtagelserne. Man ønskede, at de skulle ligge samlet og ikke på hver side af midtergangen.Lauringe Mose, 9. august 1944 Lauringe Mose, 9. august 1944HOLGER DANSKE:

Per Sonne, født 10. april 1921

Erik Nyemann, født 6. april 1922

Kai Holger Schiøth, født 12. marts 1919

Preben Hagelin, født 27. nov. 1922

Eduard Frederik Sommer, født 12. dec. 1922

x

xxxxx BOPA:

Gunnar Mogens Dahl, født 7. maj 1917

Knud Erik Henning Gyldholm, født 9. juli 1914

Aksel Jensen, født 13. feb. 1919

Victor Bering Mehl, født 6. feb. 1911

Carl Helmuth Preben Berg Sørensen, født 15. dec. 1917

Jens Jacob Wolf Martens, født 2. jan. 1920


Koordinat I ... Dines Bogø ... Koordinat II