Alhambra Park.... Dines Bogø .....Webmaster: Dines BogøArtikler - generelt ... Dines Bogø ... Del 1. Cyklistpavillonen

Dines Bogø fortæller om "Amagers Tivoli" på Amagerbrogade

Artikel bragt i Amager Bladet 6. marts 2012Bødkermester og restauratør Carl Rasmussen, der åbnede Cyklistpavillonen i 1903 ved nuværende Sundbyvester Plads ville gerne udvide sine aktiviteter. Han anlagde i 1906 en stor "Tivolipark" på det jordstykke han havde købt mellem Amagerbrogade og Grækenlandsvej.

Dines Bogø
Man tilbyder revolverbillard og tombola. I baggrunden den kunstige sø med musikpavillon på øen midt i søen. I juni 1910 blev boldklubben "Fremad Amager" stiftet i etablissementet og en nyopført idrætsfritidsklub fik 100 år efter navnet "Alhambra Park". (Postkort ca. 1906 udlånt af Jørgen Aamand).

Det nye tivoli på Amager skulle hedde "Alhambra Park". Måske valgte han navnet fordi Tivolis grundlægger Georg Carstensen lige før sin død i 1857 fik startet en forlystelsespark på Frederiksberg med navnet "Alhambra". Måske valgte Carl Rasmussen navnet, fordi det havde noget sydlandsk mystik og spænding over sig.

Carl Rasmussen fortalte at etablissementet med Cyklistpavillon og det nye tivoli "Alhambra Park" kun lå fire minutters gang fra Sundby Remise. Havde han sagt, at det måske var 10-12 minutters gang, var det nok nærmere det realistiske, men man skulle jo ikke skræmme gangbesværede væk på forhånd.

Han ville opføre en stor kunstnerisk sal med plads til op til 400 mennesker. Salen skulle indrettes med parketgulv, stor musiktribune og teatersal. I parken skulle der plantes 3.000 træer. Der skulle udgraves en stor kunstig sø, hvor der var udlejningsbåde. Fra en anlagt høj skulle gæsterne kunne se ud over hele Amager, næsten.

Naturligvis skulle der være flere keglebaner, skydebaner, lysthuse, kiosker, basarer med tombola, mindre rutsjebane og en danseestrade. Der manglede heller ikke en koncertsal i maurisk stil og i området skulle der være mange gynger og karruseller.

Dines Bogø
Bag Eifel Grotten, hvor man lejede både, set tårnet som Carl Rasmussen benævnte sin rutsjebane. I tårnet var der en indvendig trappe i fire etager og omløbende "kurebane af spanskrør". Rester af små gevinster fra skydeteltene kunne finde i de små haver ved den senere skole. (Postkort ca. 1908).

Aktiviteterne i Cyklistpavillonen fortsatte 1905-1906 med afdansningsballer, generalforsamlinger, markering af "runde dage" og selskaber, der bare ville nyde den gode mad og musik. Fra pavillonen kunne man følge arbejdet på det store areal med anlæg af park og opførelsen af de mange bygninger.

Hvis man ikke ønskede at tage sporvognen kunne man tage med Amagerbanen, der var ved at blive anlagt sagde Carl Rasmussen. Han mente, at den jernbanestation, der skulle anlægges tæt ved Kastrupvej, ikke lå særlig langt fra "Alhambra Park"!

Ansøgninger til myndigheder gik nemt på plads, da Carl Christian Rasmussen havde et godt omdømme og hans Cyklistpavillon fra 1903 havde ikke givet problemer.

Det var politiassistent Christian Hald, der boede i Eberts Villaby, der anbefalede Københavns Magistrat, at de fornødne bevillinger kunne udstedes. Chr. Hald blev senere kendt i Dragør, da han købte "Det gamle Fyrtaarn" og ombyggede det til sommerbolig.

Grosserer Hermann Ebert, der sad i Borgerrepræsentation, anbefalede sammen med andre gode borgere også de fornødne bevillinger til "Alhambra Park" og under stor bevågenhed med fyrværkeri åbnede det nye tivoli på Amager kun en uge forsinket, søndag den 3. juni 1906.

Carl Rasmussen sørgede hele tiden for nye former for underholdning i "Alhambra Park". Det var optræden med tryllekunstnere, han arrangerede turneringer med kendte brydere og dresserede hunde forlystede publikum. Fyrværkeri og koncerter var fortsat på programmet og aviser og blade uden for Amager begyndte nu også at skrive om det nye tivoli.

Den nystiftede "Amagerbanken" afholdt gennem flere år den årlige generalforsamling i Carl Rasmussens etablissement. Efter den succesfulde åbning fik Carl Rasmussen tid til at tage på forretningsrejse til flere europæiske storbyer for at blive inspireret til nye aktiviteter.

Mange kendte skuespillere optrådte i "Alhambra Park" og man indførte børnefester, som Tivoli i København senere videreførte. Men selv om mange foreninger støttede op om det lokale foretagende, kneb det periodevis med økonomien og det danske sommervej var ikke altid lige det perfekte til udendørs aktiviteter.

Til Carl Rasmussen store skuffelse blev anmodning om forlængelse af sporvognen fra Sundby Remise til "Alhambra Park" sendt i udvalg. Det forhindrede ham ikke i at arbejde med planer for en stor rutsjebane. Noget i stil med den Københavns Tivoli først fik i 1914.

I 1909 overtog Carl Rasmussen Dragør Strandhotel og dette sammenholdt med hans trang til nye aktiviteter bevirkede en kort overgang at "Alhambra Park" blev overtaget af en kreditor, der dog ikke evnede at drive etablissementet ret længe.

Dines Bogø
Dragør Strandhotel. Til højre garage med reklame for "Alhambra Park". Da garagen blev nedrevet blev Dragør Biograf opført på samme sted i 1908. (Postkort ca. 1907).

På det tidspunkt var der gang i produktionen af stumfilm. Den over ½ time lange film "De fire djævle" blev optaget i "Alhambra Park" og det gav endnu mere omtale.

Dines Bogø
Den store pavillon gengivet på et pudsigt postkort. Hvorfor kalder postkortforlaget restauratøren for Gregor? Hans fornavne var Carl Christian, men han var kun kendt som Carl Rasmussen. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Carl Rasmussens (1854-1916) helbred var dog for kraftig nedgående og midt under 1. Verdenskrig måtte han trække sig tilbage fra både "Alhambra Park" og Dragør Strandhotel.

Kort tid efter, at "Alhambra Park" var afhændet brændte den store Cyklistpavillon. I 1917 overtog Københavns Kommune hele forlystelsesparken og kort tid efter begyndte man nedrivningen af bygningerne. Carl Rasmussens "Villa Søvang", der lå nærmest nuværende Sundbyvester Plads, blev dog først nedrevet ca. 75 år senere.

Dines Bogø
"Villa Søvang" med Gerbrandskolen i baggrunden. I januar 1900 købte bødkermester Carl Christian Rasmussen fra Kastrup et stuehus og to mindre bygninger på Amager Landevej nuværende Amagerbrogade 241. Kun stuehuset blev bevaret, da Cyklistpavillon og Alhambra Park blev nedrevet i 1917. Så sent som i 1947 kunne man stadig se omridset af den kunstige sø fra 1906, der lå et stykke tilbage på grunden, hvor skolen blev opført i 1948. (Foto 1983: Jørgen Grandt).

Dines Bogø
Sporvognslinje 2 havde fra 1937 - 1969 endestation på Sundbyvester Plads. Vogntype på foto blev kaldt "Dukke Lise" og den kørte udelukkende på linje 2 og på Turistlinjen. I baggrunden "Villa Søvang" og lige til venstre var indgangen til "Alhambra Park". (Foto ca. 1967: Bo Nielsen).