Sundby Hospital. Del 2. De sidste 65 år.......Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 13. april 2010.


Sundby Hospital. Del 1 ... Dines Bogø ... S.H. under besættelsen ... Dines Bogø ... Hipo aktioner i Sundby


Dines Bogø
Amager Hospital på Italiensvej. (Pressefoto).

De første bygninger i det nuværende "Amager Hospital på Italiensvej" blev opført i 1894. Hospitalet, som vi kender det i dag, er primært fra perioden 1927-1933. Ved besættelsen i 1940 var der 420 sengepladser fordelt på medicinsk-, kirurgisk, øre- og børneafdeling. På hospitalet blev der oprettet en af deling af Civilbeskyttelsen - også kaldet "CB". De indkaldte værnepligtige skulle hjælpe myndighederne, herunder hospitalsvæsenet.

Dines Bogø
Januar 2010. De oprindelige del af bygningerne fra 1894 kan kendes på, at de spidse vinduesnicher på taget. Øvrige bygninger har buede vinduer foroven. (Foto: Dines Bogø).

Det sidste halve år inden befrielsen i maj 1945 blev særdeles hektisk på Sundby Hospital. Mange ansatte blev direkte påvirket af særdeles dramatiske begivenheder.

Dines Bogø
Operationsstue på Sundby Hospital i 1960. (Foto: Erik Hallstrøm).

Fra 1902 har hospitalet også haft en kirurgisk klinik, der tog sig af ambulante behandlinger. Allerede i 1921 fik man det første røntgenudstyr, kun 10 år efter, at der var indlagt elektricitet på hospitalet.

Dines Bogø
April 1961. Nyuddannede sygeplejersker på "Sundby". Det var sidste hold, der blev uddannet på hospitalet.

Mange elever og uddannede sygeplejersker boede dengang på hospitalet. De yngste to og to oppe under taget i den ældste del fra 1894. De lidt ældre havde enkeltværelse i nyere bygninger. Hørte man til de helt ældre (dengang var man ældre, hvis man nærmede sig 45 år eller var mere) boede man i hovedbygningen. Gangen med de mere erfarne sygeplejersker blev ofte respektløs af de unge kaldet "Klimakteriegangen".

Flere læger havde større eller mindre lejligheder på hospitalet. "Sundby" var særlig eftertragtet af personale fra provinsen. Her var et hospital tæt ved det pulserende liv i det centrale København, men samtidig et hospital, der ikke var større end at alle kendte hinanden.

I april 1961 blev det sidste hold sygeplejerske uddannet på hospitalet. Grunduddannelsen varede 3½ år. Siden begyndelsen af tresserne har der kun periodevis været sygeplejeelever på "Sundby", som et led i en uddannelse, de var i gang med på andre hospitaler. En nyansat sygeplejeelev fik dengang udleveret 3 kjoler, 8 forklæder, 8 smækker, 4 flipper og 3 kapper. Dog måtte kapperne ikke bæres før man havde været elev i ½ år.

Dines Bogø
Januar 2010. Nuværende hovedindgang fra 1933 ud mod Italiensvej. (Foto: Dines Bogø).

På Amager vidste man, at boede man i Københavns Kommune, så hørte man til "Sundby" på Italiensvej, men boede man i "Amtet" i de sydlige kommuner, så hørte man til "Elisabeth" på Hans Bogbinders Allé. Under særlige omstændigheder kunne man blive behandlet på "fremmed hospital" og opsøgte man akut en "forkert" skadestue, blev man som regel behandlet. Intern afregning foregik så mellem kommune og amt.

Skadestuen på "Sundby" lå for mere end 20 år siden inde i hovedgården i den østlige del af den lange bygning. Ambulancefolkene fra Kbh. Brandvæsen, Falck og Zonen var ikke glade for den vanskelige trappe op til skadestuen. Venteværelser ved skadestuen kaldte man internt "Sporvognen". Her sad de tålmodige patienter i et ikke særlig hyggeligt lokale på rad og række, medens de ventede på behandling. Når skadestuen var lukket om formiddagen blev patienterne henvist til det kirurgiske ambulatorium (Poliklinik), der var på hospitalet.Sammenlægninger


I firserne blev Sønderbro Hospital på Sundholmsvej en del af Sundby Hospital. Omkring 1990 blev de tidligere 6-sengsstuer på Sundby Hospital ombygget til 3-sengsstuer. På 6-sengsstuerne havde der tidligere periodevis være 8-9 patienter.

I 1995 indgik Sundby Hospital i Hovedstadens Sygehusfællesskab "HS" og tre år efter blev "Sundby" og "Elisabeth" sammenlagt til Amager Hospital, der fra 1. januar 2007 indgår i tæt samarbejde med andre hospitaler i Region Hovedstaden, "Region H".

Dines Bogø Dines Bogø
Pladen, der oprindelig sad over hovedporten ud mod Kastrupvej, sidder nu i indgangen til skadestuen ikke langt fra den oprindelige placering. Busten af etatsråd Lauritz Peter Holmblad (1815-1890) står i hospitalets ældste have. Holmblad skænkende penge til etablering af de første bygninger. (Fotos: Dines Bogø).


Artikler ... Dines Bogø ... Foredrag om Sundby Hospital