Sundby Hospital. Del 1. De første 50 år.......Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 16. februar 2010.


Sundby Hospital. Del 2 ... Dines Bogø ... S.H. under besættelsen ... Dines Bogø ... Hipo aktioner i SundbyCa. 1905. Hovedindgangen til "Sundby Hospital" lå her til 1933. I dag ligger nuværende skadestue til venstre i bygningen, der er blevet forlænget både mod nord og syd. Over porten ses pladen, der fortæller, at bygningen er opført af Taarnby Sogn for midler skænket af etatsraad L.P. Holmblad. (Arkiv: Jørgen Aamand).


Taarnby Forsørgelsesanstalt (plejehjem) opført på Kastrupvej 63 i 1894 og udvidet første gang 1902. Mellem de to hovedbygninger ses kedelhus samt kul- og lighus. (Foto: Amager Før og Nu).

Opført af stadsarkitekt i København Ludvig Peter Fenger (1833-1905).

Amager Hospital består i dag af flere afdelinger. Den største afdeling er det tidligere Sundby Hospital på Italiensvej mellem Backersvej og Kastrupvej. De ældste eksisterende bygninger ud mod Kastrupvej er fra 1894. Bygningerne var betalt af etatsråd Lauritz Peter Holmblad (1815-1890), der havde testamenteret 150.000 kr. til opførelsen af et plejehjem (forsørgelsesanstalt).


Postkort fra ca. 1908. Fra sommeren 1901 blev bygningerne ombygget til hospital, så man kunne indvie "Sundby Hospital" pr. 1. januar 1902, da Sundbyernes Kommune blev indlemmet i Københavns Kommune. Den østlige og sydlige bygning er nu sammenbygget. Lige nord for hospitalet var der i 1907 opført en midlertidig kirke i det nye Filips sogn. (Arkiv: Jørgen Aamand).

Dengang de første bygninger blev opført, lå de i Tårnby Kommune. Fra 1. januar 1896 til 31. december 1901 var "Sundbyerne" derefter en selvstændig kommune inden sammenlægning med København i 1902.

I bygningerne var der alderdomshjem til mænd og kvinder, en anstalt for ca. 35 børn samt et mindre sygehus med plads til 18 patienter. I 1897 blev et børnehjem fra Englandsvej overført til bygninger på Kastrupvej.

I 1901 begyndte man ombygningen til et egentligt hospital i forbindelse med den planlagte kommunesammenlægning mellem "Sundbyerne" og "København".


Ca. 1915. Mellem de to oprindelige store bygninger ligger den mindre lave, der i dag er helt ombygget og nu en del af den lange hovedbygning mod Italiensvej. De tre bygninger blev sammenbygget 1908-1918. (Arkiv: Jan Jørgensen).

UdbygningerneCa. 1940. Hospitalet er nu udbygget til et af Københavns mest moderne med 420 sengepladser. I forgrunden Italiensvej, der hed Rønne Allé før 1901. (Arkiv: Jørgen Aamand).


Sommeren 1939. John Lundgren har tegnet hjørnet af Backersvej og Italiensvej, hvor linje 5 havde vendesløjfe fra 1933. I 1947 blev sløjfen nedlagt, da linjen blev forlænget til Formosavej. Linje 5, der var Danmarks sidste sporvognslinje, kørte til 22. april 1972. (Arkiv: Leif Bang).

Ved omdannelsen til hospital pr. 1. januar 1902 blev det bestemt, at hospitalet væsentligst skulle behandle patienter med almindelige medicinske og lettere kirurgiske sygdomme. Børneafdelingen blev bibeholdt. For ca. 100 år siden opførte man de næste bygninger og Sundby Hospital blev et kirurgisk hospital.

De næste udbygninger foregik i 1913, 1918, 1927-1933 og fremefter. I 1933 flyttede man hovedindgangen fra Kastrupvej til midt i den nye lange sammenbyggede hovedbygning ud mod Italiensvej. I begyndelsen af trediverne blev "Luftskibet" bygget ved børneafdelingen ud mod Backersvej. Tæt ved lå 1933-1947 vendesløjfen til sporvognslinje 5. I 1939 var der 420 sengepladser og Sundby Hospital omtales som et af Københavns mest moderne hospitaler.

Besættelsen På hospitalet måtte man som andre steder indrette sig under besættelsen med mørklægningsgardiner, rationeringer m.v. Forskellige direkte krigshandlinger påvirkede også hospitalets funktioner.


Ca. 1944. Sundby Hospital set fra hjørnet af Backersvej og Italiensvej. Kantstenene er gjort mere synlige med hvid maling, da vejbelysning var slukket under hele besættelsen. Bag sporvognen ses en tilbygning fra 1933. Dengang kaldet "Luftskibet" på grund af ligheden med en gondol under et luftskib. Senere blev den mere kendt under tilnavnet "Sporvognen" eller "Verandaen", da den var en del af den daværende børneafdeling. (Arkiv: Leif Bang).


Foredrag om Sundby Hospital ... Dines Bogø ... Artikler