Sven Aage Faber dræbt på havnen i Nykøbing Falster


Webmaster: Dines BogøBog om Befrielsen og Sven Aage Faber, Nykøbing F.
Bogen: "Befrielsen var i farver" præsenteres torsdag 5. november 2015 klokken 14 i Frisegade 40, Nykøbing F., hvor alle er velkomne. I bogen er der også beretning om Sven Aage Faber.


Genopsætningen af mindesten Region V - generelt ... Dines Bogø .. Nyk. F. - generelt

En mindesten nedtages i 2010 og genopstilles i 2014.

(Foto i Arne Lindhardts privatsamling).
Sven Aage Faber, Nykøbing Falster.
(Foto i Arne Lindhardts privatsamling).
.. Sven Aage Faber
Tirsdag den 13. marts 1945. En af de aktioner Sven Aage Faber havde deltaget i.SVEN AAGE FABER

Kontorassistent Sven Aage Anders Faber er født den 10. april 1926 i hjemmet på Strandvejen 209, 2.sal Hellerup, Gentofte Kommune. Han er døbt den 20. juni 1926 i Søllerød Kirke (på det tidspunkt boede familien i Holte).

Han havde været aktiv i modstandsbevægelsen i Nykøbing Falster i flere år, bl.a. med kurértjeneste.

I begyndelsen af 1945 blev han tilknyttet en sabotagegruppe. (Afdeling 4, 2. Kompagni, 1. Deling 2. Gruppe).

Tirsdag den 13. marts 1945 om morgenen deltog Sven Aage Faber bl.a. i en aktion på havnen i Nykøbing Falster.

Sabotagen blev omtalt dagen efter i en censuret lokalavis. Læserne skal få den opfattelse, at brændstoffet var beregnet til civilt dansk brug og ikke, at det var brændstof til Wehrmacht.

Brændstoftanke, Nykøbing F.
De omtalte brændtstoftankene, der blev saboteret, lå også dengang i Tømmergade. (Foto: 31. juli 2013).AKTIONEN, HVOR FABER BLEV DRÆBT

Onsdag den 25. april 1945 blev Sven Aage Faber dræbt på havnen i Nykøbing Falster.

Efter en sabotage mod tyske køretøjer på et værksted trak han sig tilbage sammen med kammeraterne. Under tilbagetrækningen holdt han et par mand op for at give kammeraterne mulighed for at slippe væk.

Da han senere passerede havnen ville en tysk feldwebel, der var vagtkommandør på havnen, visitere ham.

Det kom til en skudduel og Sven Aage Faber sårede vagtkommandøren.

Skudduellen havde alarmeret marinesoldater på et tysk skib i havnen og disse beskød nu Faber.

Den sårede vagtkommandør var igen kommet på skudhold og han skød på Sven Aage Faber i Stengade med flere skudserier fra sin maskinpistol.

Sabotagen, som Faber havde deltaget i, var rettet mod automobilforhandler Bernhard Petersens maskinværksted og monteringshal i Nygade. Bygninger blev stærkt beskadeiget og en personbil og tre lastvogne blev ødelagt.

Sven Aage Faber - Nykøbing
Han blev hårdt såret i Stengade og derfra var der kun ca. 100 meter til hjemmet i Slotsporten 10. Skudduellen var hørt af mange i kvarteret ved havnen. Det forlyder, at det lykkedes Sven Aage Faber, at komme hen til opgangen ved hjemmet, men den almindelige opfattelse er, at han faldt og døde i Stengade.

Stengade og Slotsporten 10, Nykøbing Falster Slotsporten 10, Nykøbing Falster

Sven Aage Faber Sven Aage Faber Sven Aage Faber Sven Aage Faber
I en artikel i Folketidende 2. april 2016 beretter Peter Foersom, at oplysningerne om, at Sven Aage Faber nåede hjem, kan være rigtige og med en lidt overraskende fortsættelse.GRAVSTED OG MINDESTEN

Tv. I Stengade på havnen i Nykøbing Falster, hvor Sven Aage Faber blev skudt, blev der opstat en mindeplade. Muren er fjernet i 2010 og mindepladen nedtaget indtil man finder en ny placering. Det er ikke så langt fra hjemmet som ses i baggrunden. Th. Slotsporten 10, 2.sal (opgangen yderst til højre), hvor han boede med sine forældre. (Fotos: 31. juli 2013).

Sven Aage Faber Sven Aage Faber Sven Aage Faber
Tv: Højtidelig ved graven efter befrielsen. Kompagnichef Valdemar Nielsen lægger blomster. Midt: Svend Aage Fabers deling opstillet ved. graven. Yderst til venstre byleder Peter Erik Larsen yderst. ved siden af står delingsfører Poul Matzen. Th: Den nyopsatte sten på Nordre Kirkegård. (Arkiv: Museum Lolland-Falster).

Sven Aage Faber
Efter en højtidelighed to dage senere i krematoriet på Østre Kirkegård, blev Sven Aage Fabers urne nedsat på Nykøbing Falster, Nordre Kirkegård. (Foto: 31. juli 2013).

Sven Aage Faber Sven Aage Faber
Nordre Kirkegård. (Museum Lolland-Falster. Fotos: Hanne Christensen).

Hans far cand. phil. Albrecht Christian Heinrich Quaade Faber (1891-1950) og mor Signe Mary Faber (1891-1978) født Johnsen ligger også i gravstedet.

I 1965 vedtoges det, at de faldne frihedskæmperes grave skulle fredes, og disse forsynedes med en særlig reliefmedaljon, udført omkring 1970 af billedhuggeren Knud Nellemose.

Motiv: En knælende fakkelbærer og versalindskriften: »Faldet i Danmarks frihedskamp 1940 1945.Sven Aage Faber Sven Aage Faber
Mindesten for omkomne spejderledere. Opsat på Hylkedam ved Gedsted på Fyn i september 1947 (Foto: Torben Egetoft, Hylkedam).Sven Aage Faber, org: MUSEUM LOLLAND-FALSTER Sven Aage Faber
Sct. Georgs Gildet og Nykøbing F. spejderne tog initiativ til opsætning af mindesmærket og finansierede omkostningerne. Stenen er opstillet den 8. juli 1945 på det sted, hvor Faber blev skudt.


Senere blev mindepladen indmuret i nyere ejendom i Stengade, Nyk. F. Da ejendommen blev nedrevet omkring 2010 betalte ejeren Jens Høegh stenhuggerfirmaer Marmorgaarden for at sikre, at mindepladen blev nedtaget forsigtigt. Pladen opbevares nu foreløbigt af stenhuggerfirmaet. (Foto fra 1945: Museum Lolland-Falster).

Sven Aage Faber
Sven Aage Fabers navn findes også på mindepladen for faldne på Nykøbing Falster Katedralskole. Læge Erik Hagen fra Nyk. F. blev dræbt i ildkamp i Rødovre. Omtalt her.

Sven Aages storebror Kai Erik Faber var tilknyttet Korps Aagesen i København.FAKTA

I "Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse" står der under lørdag den 28. April 1945:

Nykøbing F.: Den 37-aarige Ekspedient Svend Aage Rasmussen, der var ansat hos Manufakturhandler Middelboe Outzen, og den 19-aarige Svend Faber, Søn af Bankkasserer F. Faber, Nationalbanken, er blevet dræbt ved Skud under en Razzia, som stod i Forbindelse med Sabotage paa, Automobilhandler Bernhard Petersens Værksted.


Afdelingsleder Svend Aage Rasmussen, der var et tilfældigt offer, blev skudt i Jernbanegade under en razzia. Sabotøren Sven Aage Faber blev skudt i Stengade.

"Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra 1. januar 1944 til 4. Maj 1945)" blev udgivet af Københavns Magistrat i november 1946.

Der var tale om et genoptryk af de informationsblade, som var blevet sendt til Borgerrepræsentation og ledende embedsmænd, senere desuden tilsvarende modtagere i Frederiksberg og Gentofte Kommuner for at holde dem orienteret om, hvad der sket i hovedstaden.

Fra 19. september 1944 omfattede orienteringen også forhold i hele landet.SVEND AAGE RASMUSSEN

Den omtalte ekspedient er ugifte Svend Aage Rasmussen, der er født den 13. januar 1908 i Bjerringbro, Middelsom Herred, Viborg Amt.

Han boede i Rosendahlsgade 13 i Nykøbing Falster. Rasmussen døde af sine kvæstelser den 26. april 1945 på Nykøbing Falster sygehus. Han blev begravet i sit fødesogn den 2. maj 1945. (se gravsten).MINDESTEN GENOPSTILLES

Efter henvendelse til den lokale avis Folketidende i Nykøbing Falster, skrev redaktør Lars Hovgaard den. 22. oktober 2013 om mindestenen, der var sat i depot.

Det bevirkede, at Facerådets formand i samarbejde med det lokale museum har besluttet, at mindestenen nu skal genopstilles i begyndelsen af 2014.

Opgaven er overdraget til Kulturmindeforeningen, der sammen med stenhuggerfirma Marmorgården i efteråret 2014 er ved at planlægge genopsætningen.

Mindesten: Sven Aage Faber
Mindestenen har siden 2010 været opbevaret hos den stenhugger, der nedtog den. Generelt om Genopsætningen

Sven Aage Faber - Dines Bogø - Nykøbing F.
I november 2015 udgav Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. bogen "Befrielsen var i farver". Foto fra bogen af stedet i Stengade, hvor man mener, at modstandsmanden Sven Aage Faber blev dræbt af en tysk soldat den 25. april 1945.


Folketidende: 22. okt. 2013 Folketidende: 7. dec. 2013 ... Dines Bogø .. Folketidende: 2. april 2016 Folketidende: 25. feb. 2020


Mindesten: Sven Aage Faber Mindesten: Sven Aage Faber
Stengade 12. Besøg 4. maj 2016 ved mindetavlen. Faber blev dræbt lidt sydligere, hvor der i dag er en stor ubebygget grund. I baggrunden mod nord ses den gule ejendom, hvor han boede med sine forældre. Genopsætningen af mindesten