Dragør Borgerlige Skyttelag

Dines Bogø
10. august 1997. Dragør Fort.
Dines Bogø
Tv. 2007. Skydebrødrene på Øresunds Allé.
Dines Bogø
Th. 5. nov. 2009. Æresoldermand, ex-kong Erik Hermann "Jeppe" (1922-2013) hilser på Kong Richard d. I.

Skydnning

Dines Bogø
I årene 1929-1939 foregik Dragør Borgerlige Skyttelags årlige skydning ved den tidl. smedie, Strandlinien 5A. Bygningen yderst til højre var fra 1925 anneks til Dragør Strandhotel. Spisning og udskænkning. Henrik Strømberg stod ved Madsens Krog på Strandstien i 1928, da han malede bagsiden af bygningerne Strandlinien 1-5. Bag plankeværket til højre foregik skydningen i de 11 år.


Faner


Dines Bogø
Dragør Borgerlige Skyttelag er altid repræsenteret, når et et medlem har rund fødselsdag, jubilæum m.v. Her er det ved bisættelsen fra Dragør kirke af tidl. statsminister Gunnar A. Jensen (2006-2010). Fanebærer i forgrunden, med foreningens fane fra 15. juni 1996, er ex-konge (2010-2011) Michael Bek. I baggrunden ses Reneé Schwaner med Dragør Borgerforenings fane fra maj 1911. Foto taget 7. juli 2022 af Dines Bogø.