Skyttelagets første år.... Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Skyttelaget: Generelt

Landliggerne i Dragør ønskede at deltage i Dragør Borgerforenings årlige arrangement med fugleskydning. Fugleskydningen foregik ikke på et tidspunkt, der passede landliggerne, men Borgerforeningens bestyrelse ønskede ikke at ændre traditionen eller have for mange landliggere med.

I 1927 besluttede kemigraf Charles Hansen, købmand Edvard Ravn og turistforeningsformand Axel Hermann, at stiftet en ny forening. Foreningens navn blev: "Dragør Borgerlige Skyttelag". Det første møde for medlemmerne blev afholdt hos "Chas / Charles Hansen".

Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag
De tre stiftere var fortsat i bestyrelsen, da dette foto blev taget i 1935. Man sidder på købmand Ravns kontor, Kongevejen 6. I folkemunde kaldet "Det lille Rådhus". (DB's arkiv).

Der blev set lidt skævt til at den lokale købmand Edvard Ravn, i den grad støttede landliggerne. Det var dog ikke værre end, at Ravn blev fuglekonge i Dragør Borgerforening allerede i 1932 og tre år efter blev han fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag. Den første "Dobbeltmonark" og det gode forhold er bibeholdt siden mellem de to foreninger.

Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag
Første fuglekonge i Skyttelaget blev kemigraf Charles Hansen. Han valgte som motiv på sin kongeplade "Skovhytten", som han i 1917 havde opført på Nordre Tangvej. Han havde oprindelig hele jordstykket på Nordsiden af Ndr. Tangvej mellem Strandstien og Ndr. Strandvej, men han havde frasolgt jorden på hver side af midterstykket. Charles Hansen havde tilnavnet "Skovtrolden".

Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag
1917. Det er det år som Charles Hansen betragter som indflytningsåret. Han havde solgt grunden med "Villa Fyrbakken" til direktør Sadolin. En stor sommervilla, som han havde fået opført i 1900-01 på Nordre Strandvej 1. Grundstykket mod stranden blev købt af murermester Jens. P. Arnung fra København, der opførte et sommerhus. Tre generationer Arnung har haft sommmerhuset. (DB's arkiv).

Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag
Der bliver slået i søm i den nyindkøbte fane inden man marcherede ad Øresunds Allé til skydepladsen. (DB's arkiv).

Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag Dines Bogø - Dragør Borgerliste Skyttelag
1927. Skydning foregik de to første år i Dragør Badehotels have. Først i 1945 flyttede man skydningen tilbage til Badehotellet. (Foto: Dragør Lokalhistoriske Arkiv)