Tysk brandstation "NORD" ved Københavns Lufthavn

Kbh. Lufthavn - generelt ... Dines Bogø ... Dragør - generelt


I Københavns Lufthavn opførte tyskerne to brandstationer.

Tysk brandstation NORD lå på sydsiden af daværende Lufthavnsvej nogle hundrede meter øst for Amager Landevej.

Dines Bogø Dines Bogø
Marts 1945. Britisk kort over den østelige del af Midtamager med Københavns Lufthavn. De to tyske brandstationer er markeret med rød cirkel. Luftfoto, hvor nordlige brandstation er markeret, er fra maj 1945.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 12. maj 1945. Monty er ankommet og på vej til Rådhuspladsen i København. Til højre i billedet skimtes tysk brandstation Nord. Th. 1. juli 1945 ud for Lufthavnsvejen på Amager Landevej. Få hundrede meter inde lå tysk station Nord.

Dines Bogø Dines Bogø
Luftfotoudsnit fra 12. maj 1945 og 29. august 1945.

Tysk brandstation Nord - Dines Bogø
Maj 1945. Lufthavnsvejen set fra vagten ved Amager Landevej. Samme position som foto nedenfor. Til højre: "Tysk Brandstation Nord". (Foto: Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv, B4809).

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Illegalt foto fra februar 1944. Th. 20. marts 2003. Til højre foran jordvolden i baggrunden lå den tyske brandstation. Bemærk transformatorstationen, der også ses på foto på til venstre ved drivhusskorsten i en lidt ældre udgave.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 5. maj 1945. RAF-personel på vej mod nord af Amager Landevej. Th. Lufthavnen blev afspærret 5, maj 1945 og tyske tropper sendt til Værløse dagen efter. Civile kunne ikke mere færdes frit inde på området, men måtte observere fra indkørslen på Amager Landevej.


Tysk brandstation SYD