Skyttelaget, Dobbeltresidenser. Dines Bogø .Webmaster: Dines BogøSkyttelaget - generelt ... Dines Bogø ...
I Dragør Borgerlige Skyttelag er der flere eksempler på, at samme lokalitet i Dragør har været residens for flere konger.

Villa Helle, Øresunds Allé 43
Villa Helle, Øresunds Allé 43 har rekorden, der nok aldrig bliver slået. Fire gange dannet rammen, når afgående konge blev hyldet.

Indtil 1943 var adressen Øresunds Allé 20, men det blev ændret, da to vejstykker blev lagt sammen. Uformelt er adressen stadig også Strandstien 62.

Samtidig er Øresunds Allé 43 også embedsbolig for nuværende statsminister Kurt Thyregod og tidligere statsminister Albert Christensen. (Foto fra juli 1944).
Se kongeskjoldene. Tryk på kongens skjold eller navn.Øresunds Allé 69:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1928: Disponent K. Werner Sørensen
1988: Direktør Erling Brodersen"Højerup", Stationsvej 2-6:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1930: Landsretssagfører Hans Carl Bryld
1975: Overbetjent Erik Hermann"Wigwam / Simus Amici", Øresunds Allé 73:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1931: Inspektør Peder Brén
1933: Grosserer Ove C. Bjerregaard"Helle", Øresunds Allé 43:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1932: Autoforhandler C. H. Christiansen
1938: Overretssagfører Albert Christensen
1952: Landsretssagfører Albert Christensen
1999: Direktør Kurt Thyregod-Nielsen"Ora", Øresunds Allé 47:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1939: Installatør Olaf Laue
1959: Viktualiehandler Strange Sørensen"Nordre Strandvej 3:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1948: Direktør Thor Illum
1954: Fabrikant Axel Olsen"Dragør Strandhotel", Strandlinien 9:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1949: Hotelejer Chr. Gelsing
1962: Hoteldirektør Aage EhlersStrandgade 3:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1977: Højesteretssagfører Oluf Lind
1993: Direktør Keld Ditlev Pedersen"Bellano", Nordstrands Allé 33:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1980: Direktør Anders Helgstrand
1981: Hotelejer Per Helgstrand"Fyrtaarnet", Strandstien 84:

Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø Dragør Borgerlige Skyttelag - Dines Bogø

1983: Redaktør Kjeld B. Nilsson
2016: Service og Security manager Klaus B. Nilsson