Villa Rydhave - Strandvejen 259, GentofteiiiiWebmaster: Dines Bogø

Villaer på Strandvejen...
Ejere:
1885: Teglværksejer Emil Edvard Schackenborg.
1900: Kulgrosserer Carl Drost.
1918: Konsul Chr. G. Hansen (Korn- og Foderstof Kompagniet).
1942: Ejendomsselskabet af 8' Juni 1932, Aktieselskab.
1942: Dr. jur. SS-Obergruppenführer Karl Rudolf Werner Best.
1946: Den danske Stat (Kommissarius for Konfiskation).
1946: USA ambassade (Secretary of State).

1930. "Rydhave" Strandvejen 259, opført 1885,
gengivet i William Hastes bog "Strandvejen".

Beboerne
Haven omkring Rydhave består af flere tilkøbte grunde. Før og efter omlægning i 1918. (Tegninger set mod øst fra bogen: Havekunst udgivet 1920).


Efter konsul Hansens køb af de nordlige nabogrunde i 1916-1917 blev hele arealet omlagt. Ca. 90 år efter har haven stort set samme opbygning. (Tegning set mod nord). I fyrrene var der planlagt en off. 12,5 m bred vej ind over det yderste af den vestlige del af grunden.


Strandvejen 259. (Foto fra 2003 taget af Dines Bogø).


Ud over de to telefonlinjer til den lokale Ordrup Central nr. 6835 og 6845 havde Dr. Best en direkte linje til Dagmarhus i København. Desuden var der en direkte linje til SS-kasernen med livvagterne over for på Strandvejen 196 (se denne).


Som det fremgår af invitationen skulle gæsterne i Dr. Best's tid køre ind via sydporten. Den nordlige indkørsel, der blev nedlagt i 1918, er genetableret i nyere tid.

Dr. Best (1903-1989) boede fra sin ankomst til Danmark 5. november 1942 til han overtog Rydhave på Palace Hotel, Københavns Rådhusplads.

Villaen var blev købt af Den tyske Stat (Das Auswärtige Amt) den 15. december 1942. En kendt dansk arkitekt var blevet anmodet om, at ombygge villaen inden familien Best skulle flytte ind.

I begyndelsen af april 1943 etablerede dansk politi vagt ved villaen. Politiet havde fra starten vagtlokale på Charlottenlund Travbane. Det var Det tyske Gestandtskab, der 1. april 1943 havde henvendt sig til Rigspolitichefen og anmodet om politivagt. Henvendelsen var blevet videreekspederet til Politimesteren for Københavns Amts Nordre Birk.


Af sikkerhedsmæssige grunde forbød tyskerne, at naboerne (direktør Holger Høiriis Schou, billedhuggeren Helen Schou og deres børn) i Højstrup", Strandvejen 257 at benytte deres udgang diekte til Strandvejen. Lågen til vejen (skimtes helt til højre) blev permanent aflåst og den har stort set ikke være benyttet siden. (DB-foto, 8. juni 2010).

Efter inspektion i Jylland fløj general Erwin Johannes Eugen Rommel til København, hvor han skulle møde Dr. Best på Rydhave 9. december 1943.

Fra kl. 18.30 blev der etableret tysk vagt (bevæbnet tysk kriminalpoliti) ved villaen. Det bevirkede, at det danske politi i nogle timer blev trukket tilbage. Men da man fra kriminalrat Hans Hermannsen, Dagmarhus erfarede, at det var kun den ene dag er skulle være tysk vagt, blev den danske politivagt genetableret.

General Rommel forlod villaen omkring kl. 23.40.

Omkring årsskiftet 1943/1944 flyttede politiet vagtlokalet fra travbanen til lokaler over garagerne (tidl. portner/gartner bolig) på selve Rydhave-grunden ud mod vejen Øresundshøj.


Det illegale blad "De Frie Danske" skriver ultimo april 1943, at Rydhave nu bevogtes af danske politibetjente.


Omtrent samtidig med, at den danske politivagt flyttede til vagtlokalet ved villaen, fik Dr. Best sin egen livvagt, der fik kasserne i den beslaglagte villa i nr. 196 på den anden side af Strandvejen. Livvagterne ledsagede altid Dr. Best, hans hustru Hildegard "Hilde" eller de 5 børn.

Det danske politi forsøgte at undgå Dr. Best tyske "æreslivvagter", men det var svært, da begge parter patruljerede i og ved villaen.

Under luftalarm opholdt betjentene sig imod reglerne enkelte gange i et af de beskyttelsesrum, der var indrettet under villaen.Rydhave, Strandvejen Rydhave, Strandvejen Rydhave, Strandvejen
Rydhave, Strandvejen Rydhave, Strandvejen Rydhave, Strandvejen
I september 1944 tog Werner Best en del fotos inde og ude af familien og ejendommen. (Fotoarkiv: Frihedsmuseet).Dines Bogø
"Rydhave" i den tidligste tyske periode før tilbygning mod nord. (Gengivet med tilladelse af Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune).

Efter aktionen mod det danske politi 19. september 1944 var det kun de tyske livvagter, der bevogtede familien og villaen. Dr. Best sikrede, at de danske politifolk, der havde haft vagt ved villaen ikke blev arresteret ved aktion "Möwe".

Fra befrielsen 5. maj 1945 til arrestationen 21. maj 1945 var Dr. Best i husarrest i Rydhave. Dr. Best blev i første omgamg interneret i Kastellet. Hustruen Hildegaard, børnene og deres barnepige Helene blev interneret i Oksbøllejren i Jylland.


Dr. Best havde kontor på Dagmarhus, Vestre Boulevard 12. (Foto fra maj 1945).


Dr. Werner Best kontaktede Nils Svenningsen i Udenrigsministeriet, der sørgede for at Best blev afhentet på Dagmarhus af modstandsfolk.

Tilsyneladende havde Werner Best efter aftale med Udenrigsministeriets direktør Nils Svenningsen stillet sig under Modstandsbevægelsens beskyttelse den 5. maj 1945.

Denne handling blev af general Lindemann i Silkeborg opfattet som forræderi. Han ønskede at anholde Werner Best uanset dansk beskyttelse. Den fungerende tyske regering forhindrede, at der skete yderlige.


Politiken skriver 6. maj 1945 om internering dagen før.


Modstandsfolk, der bevogtede Rydhave, kom bl.a. fra Afsnit 2, Kompagni 6. Leder var "General Johansen" alias arbejdsmand Svend Wagner.


Maj 1945. Modstandsfolk ved den sydlige indkørsel, hvor vagtbygningen lå. (Gentofte Lokalarkiv).

Dagbladet Politiken skriver 10. maj 1945 om modstandsfolkene, der bevogter Villa Rydhave. Se omtalen side 3. Se fortsættelsen side 4.

Ekstra Bladet skriver 16. maj 1945 om det urimelige i, at Dr. Best stadig disponerer over Rydhave Se omtalen. Mere kritik i medierne
Den tidligere Rigsbefuldmægtigede i Danmark, Dr. jur. SS-Obergruppenführer Karl Rudolf Werner Best, hustruen Hildegard, deres børn og nogle sekretærer boede fra slutningen af 1942 i nr. 259 "Villa Rydhave". (Fotos: Dr. Best fik lov til at stoppe ved Den tyske Ambassade på Kastelsvej 40 inden den fortsatte tur til Kastellet).

Kastelsvej 40 Kastelsvej 40
Werner Best to sekretærer fik særbehandling. De skulle ikke gå tilbage til den tyske grænse, men fik efter aftale kørelejlighed. De blev afhentet på Kastelsvej 40.


Werner Best blev interneret i Kastellet. Her fotograferet i sommeren 1945 af en af vagterne (der kom fra Den Kgl. Livgarde).GULDET PÅ RYDHAVE

Den britiske kaptajn, Jarlen af Lauderdale rekvirerede villaen 29. juni 1945 til overtagelse 7. juli 1945.


Notat fra "Københavns hvornår skete det": Den engelske kontreadmiral R.V. Holt overleverer 19. juli 1945 Nationalbanken nogle guldbarrer, som er fundet i dr. Werner Best's tidligere bolig "Rydhave".

Kontreadmiral Holt benyttede "Villa Rydhave", hvor han bl.a. i sommeren 1945 indbød naboerne til at komme på besøg. Under besøget fortalte admiralen, at man havde undersøgt Dr. Best efterladte ting. I skaftet på en tennisketsjer fandt man flere værdifulde effekter.

Da englænderne overtog villaen konstaterede man, at flere personer med tilknytning til Modstandsbevægelsen, var i gang med at "organiserede" forskellige effekter fra villaen.

I april 1946 blev dele af Dr. Bests bibliotek fra Rydhave og dele af Günther Panckes bogsamlingen fra Strandvejen 190 flyttet til Det Kgl. Bibliotek.

Fra 1946 har Rydhave været residens for USAs ambassadørfamilie. Villaen er på ca. 2.000 kvadratmeter og haven ca. 15.000 kvm med tennisbaner, swimmingpool m.v.


1955. 10 år efter Dr. Best flyttede ud fra Rydhave så der sådan ud i nogle af lokalerne i stueetagen.STRANDVEJEN 259 - ARTIKEL


USAs ambassadørbolig siden 1946.


Politikens Magasin. Artikel om ambassadør James P. Cain og Rydhave.

Politikens Magasin 25. januar 2009: "Under biblioteket i Rydhave havde Dr. Best fået lavet et beskyttelsesrum. Fra dette bunkeranlæg var der gravet en ca. 300 m lang tunnelforbindelse under Strandvejen til vagtsstyrkens lokale. Denne forbindelse, der kun var kendt af få, er "afspærret for mange år siden og aflukket" oplyser afgående ambassadør James P. Cain til avisen.

Lidt overdrevne oplysninger om Dr. Bests bevogtningsstyrke "Begleitkommando" 1943-45 på Strandvejen 196 blev korrigeret i Politiken et par dage efter.

Skulle den omtalte tunnel i 1945 være 300 m lang ville den kunne nå fra Rydhave via Strandvejen 196 (tysk kaserne) til "Villa Søro", Strandvejen 190 (hvor SS-General der Polizei, Gruppenführer in SS Günther Pancke boede)?


Rydhave set fra vest. (Off. foto).TUNNEL FRA RYDHAVE

Tidligere ambassadør James P. Cain fortæller en del til journalister i januar 2009 om en tunnel fra Villa Rydhave. Den omtalte tunnel skulle have eksisteret og have forbundet Rydhave med SS-kasernen på den anden side af Strandvejen. James P. Cain fortalte at tunnelsystemet var lukket for mange år siden.

Har der været en tunnel?

Enkelte har fortalt, at de har set den omtalte tunnel, men mange andre siger, at den kan ikke have eksisteret, da de kender Rydhave og villaerne omkring Rydhave.

Gik tunnel til en eller flere villaer på Strandvejen eller til et område på Skovshovedvej bag Rydhave?

Myten eller fakta om den omtalte tunnel vil fortsat eksisterer, næsten uanset, hvad der kommer frem af oplysninger.KILDER

Interview med mange, herunder tidl. modstandsfolk. Tidl. og nuværende beboere på Strandvejen.
Museet for Danmarks Frihedskamp (Frihedsmuseet).
Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB).
Politihistorisk Museum (PolMus).
Gentofte Kommune. Lokalarkiv og Teknisk Forvaltning.
USA's ambassade i Danmark.
Bøger, blade og artikler.


Beboerne Flammen på Strandvejen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Villaer på Strandvejen Gentofte - generelt