Tyske beslaglæggelser i Rungsted - 1940-1945


Ejendomme i Rungsted, som den tyske administation disponerede over 1943-1945.

Rungsted - generelt

Rungsted Strandvej 177-179Gestapo. Rungsted Strandvej 177. Beslaglagt i 1943 og senere blev naboejendom i nr. 179 også beslaglagt.

Primo januar 1944 var Gestapos underafdelinger funktionsklare i byerne Gilleleje, Snekkersten, Rungsted og Dragør.


Gestapo og sekundært Fluko. Villa Strandbjerg. Rungsted Strandvej 179 (daværende Nordre Strandvej 39).Rungsted Badehotel

Krigsmarine og Tysk Kystpoliti. Rungsted Badehotel.

Da det kneb med pladspå Badehotellet blev der oprettet en teltlejr syd for Rungstedvej skråt bag ved kroen. Lejren hed i folkemunde "Cirkus Hitler".

En mindre del af mandskabet på Badehotellet betjente en overgang kanonstillingen ved Nivaa.Rungstedvej 129Krigsmarine. Rungstedvej 129 (daværende Rungstedvej 35).

Øvrigt


Det forlyder, at 4 ældre tyske marinefolk var indkvarteret på Bukkeballevej?

Måske var Villa Flakvad (dav. Sdr. Strandvej 31) også beslaglagt?Teleforbindelser


Tyskerne havde hos K.T.A.S. til deres forlægning bestilt almindelige tlf.abn.tilsluttet de lokale centraler

Men de havde også egne linier (punkt til punkt forbindelser). Sidstnævnte enten bestilt via K.T.A.S. eller opsat på egne master.

Fra København fra der 3 direkte linier til Rungsted:

Fra Studiestræde 38.  (Fluchwachkommando/Fluko).
Fra Nyboder Skole, Øster Voldgade 15. (Heer).
Fra Hotel Phoenix, Bredgade 37. (Marine).

Der var ingen direkte linie mellem de 3 Gestapovillaer i Rungsted og København. Gestapo (SD som de foretrak at kalde sig) brugte K.T.A.S. Rungsted central eller de koblede sig op til København via Fluko, Heer eller Marine på det militære net.


Nyboder skole - telelinier ... Dines Bogø ... Nivå artilleristilling