Vintappergårdsstillingen - Nordfronten......Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt


Vintappergårdsstillingen

I 1914 blev der anlagt en mindre forsvarsstillingen på begge sider af jernbanelinien nordvest for Gentofte station. Stillingen, der bestod af pigtrådshegn, skyttegrave, jordbatterier og betonanlæg, blev anlagt for at lukke af for en fjendtlig indtrængen mellem Lyngbyfort og Garderhøjfortet.

"Tjørnegårdskaponieren" ses tydeligt på den nordlige side af Smakkegårdsvej i nr. 80 (privat have). Kaponieren (lille snæver beskyttet stilling) ligger tæt ved vejen lige før området med butikkerne.

En anden kaponiere findes på Mariebjerg kirkegård. Tæt ved kapellet ligger et beredskabsrum. Maskinhuset lå lige øst for Lyngbyvejen. (se kortene).

På tidl. Vinagervej 2 nu Ørnegårdsvej 15 lige ved genbrugsstationens kontor, findes også en kaponiere. Denne kaponiere kunne tidligere ses ude fra vejen.

Alle anlæg er fortidsmindefredet.MARIEBJERG KIRKEGÅRDMariebjerg Kirkegård. Kaponiere på skrænten ved sydlig urnedal.


Mandskabsrum på Mariebjerg Kirkegård.ØRNEGÅRDSVEJ 15, GENTOFTE
(Tidl. VINAGERVEJ 2, LYNGBY)2004. Kaponiere på Vinagervej 2 på daværende genbrugstation.


17. marts 2009. Kaponiere på Vinagervej 2 på daværende genbrugstation.


7. marts 2012. Kaponiere på Vinagervej 2 på daværende genbrugstation.

12. oktober 2012. Kaponieren blev fortidsmindefredet for mere end 15 år siden. Etableringen af den nye rampe påvirkede ikke direkte bunkeren bortset fra, at grundvandet nu står højere inde i bunkeren end for ½ år siden.


12. oktober 2012. Kaponiere på tidligere Vinagervej 2. Nu Ørnegårdsvej.


4. juni 2014. Kaponiere ligger nu på adressen: Gentofte Genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, 2820 Gentofte.
Forbindelsesrampe ... Dines Bogø ... Luftfoto: Genbrugsplads


SMAKKEGÅRDSVEJ 80, GENTOFTECa. 1920. Tjørnegårdskaponieren. (Foto: Tøjhusmuseet via Peter Thorning Christensen).


Tjørnegårdskaponieren på Smakkegårdsvej 80.
Luftfoto: Smakkegårdsvej xxxxxxxxxxxxxxxxx Luftfoto: Smakkegårdsvej
Da anlægget blev nedlagt overgik det til Gentofte Kommune, der opføte en del lejeboliger i området. Kaponieren blev benyttet som legeplads af kvarterets børn. På nordsiden var der en mindre trappe, som førte op til taget af "fortet", som kaponieren blev kaldt af de lokale. Dengang var der græs på taget og rækværk langs kanten.

Da lejeboligerne blev sat til salg fulgte kaponieren med til ejendommen Smakkegårdsvej 80. Vejstykket hed dengang Nordbane Allé. Det blev omdøbt til Smakkegårdsvej, da Nordbane Allé blev forbundet over Ermelundsvej til den oprindelige østlige del af Smakkegårdsvej.

I kaponieren har man haft en større projektør, der også kunne belyse banelinien og de skyttegravsanlæg, der lå mellem kaponieren og Garderhøjfortet. Strøm til projektør m.v. fik man fra en maskinstation, der lå vest for Nordbanelinen. I kaponieren var der en gulvlem, hvorfra man havde adgang til en tunnelgang. Denne gang er sandsynligvis kabelgang under banelinien og ikke som rygtet gik i tyverne og trediverne, "en hemmelig gang til Garderhøjfortet".


Kaponiere ligger på grunden med huset, der er markerede med gult.


I oktober 2008 blev bevoksningen omkring kaponieren ryddet og det er nu muligt at se anlægget fra flere sider.


Fotos af anlægget (inkl. gulvet) 4. februar 2009.


Fotos af anlægget 19. september 2015.