Vangede Batteri - Nordfronten D. Bogø Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt Geocache: Vangede Batteri ... Dines Bogø ... Befæstning: Generelt


Dines Bogø Dines Bogø
Batteriet blev færdigopført i 1888 og nedlagt i 1920, Anlægget skulle føre fjermkampen på den miderste del af Nordfronten, samt understøtte Bagsværdfort, Lyngbyfort og Gardehøjfort.

Dines Bogø
Vangede batteri blev købt af Gentofte kommune. Området udstykket i årene 1928-1934. Den sydlige del blev solgt til bebyggelse, medens resten sammen med kasematterne og bagved liggende rum blev lejet ud til en mindre fabrik. I dag er kasematterne forseglet og hele det nordlige område udlagt til park.

Dines Bogø
Dele af den søndre del ligger under en villa.

Dines Bogø Dines Bogø
Et lille forrådskammer kan endnu ses på Snogegårdsvej 31.

Dines Bogø
Den helt yderste søndre del af batteriet med 2 kanonbriske blev ødelagt omkring 1990 i forbindelse med opførelsen af nyere villaer.

Dines Bogø
Hele batteriet er omfattet af Naturfredningsloven fra 1988 i lighed med de øvrige anlæg på Nord- og Vestfronten.

Dines Bogø
5. august 2022. (Foto: Kortforsyningen).Niels Ulrik K. Hansen, Gentofte Lokalhistoriske Forening skrev en artikel om batteriet i Vangede Avis nr. 30. marts 2002. Artiklen var bl.a. illustreret med ældre fotos udlånt af Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Vangede Avis nr. 33. november 2002 indeholder bl.a. to beretninger, hvor ældre lokale fortæller om Vangede batteri.