Nordfronten - Christiansholm Batteri......Webmaster: Dines Bogø

Besøg: 19. september 2015 Christiansholmlinien Beskrivelse. Kaponiere ... Dines Bogø ... Hvidøre Batteri Nordfronten: Generelt ... Dines Bogø ... Gentofte: GenereltAnlægstegninger fra 1888.


Blanding af gl. og nyt kort. Markering af de to flankekaponierer.


Tv: Besøg i vestlig kaponiere 2006. Th: Besøg i østlig kaponiere 1. oktober 2015. Se detaljer.


Tilpassede tegninger af vestlige og østlige kaponiere.


Flankeskyts på sydsiden af Hvidørevej. Kaponiere henholdsvis Vestre, Hvidørevej 41 (pil peger på skydestilling) og Østre, Emiliekildevej 18 (pil peger på projektørstilling).Christiansholms Batteri er bygget i 1887-1889. 120 mand. Bestykning: 3 x 15 cm kanoner i panserlavetter.

Øst og vest for batteriet permanent jordværker, bestykket med 8 x 15 cm kanoner (de såkaldte "kvindekanoner") samt 8 x 9 cm kanoner. Dele af det østelige jordværk kan stadig ses på Emiliekildevej 29-35.

Sammen med Hvidøre Batteri udgør disse anlæg den såkaldte Christiansholmslinie, hvis opgave var at hindre fjendt fremtrængen øst om nordre oversvømmelse samt beskyttelse af oversvømmelsen.

Anlægget er delvis sløjfet, kun batteriets facade er tilgængelig. Nedlagt 1920.

Nu i privateje og ofte omtalt som "Bananfortet", fordi det en overgang var udlejet til et bananfirma. Der har også været opbevaret røntgenfilm fra nuværende Gentofte Hospital i batteriet. Endnu tidligere var flere lokaler udlejet som lagerlokaler og rum til champignondyrning. D.S.U. har haft mødelokale i en kasemat.
Christiansholms Batteri 1889. Foto udlånt af Tøjhusmuseet.


Christiansholms Batteri. Foto udlånt af Tøjhusmuseet.


Christiansholms Batteri 1896 og 1916. Det forlyder, at det var filmanden Ole Olsen, der betalte festen.


Christiansholms Batteri. Postkort.


17. september 2009. Christiansholms Batteri.


2002 og 2009. Tidl. militærbygninger på Ordrup Jagtvej, adresse på Kyhnsvej 8 og 11.