Baunehøjstilling - Nordfronten.........Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt

En del af den feltbefæstning, der blev anlagt i 1914 og nedlagt i 1919. Stillingen, der bl.a. bestod af 3 store mandskabsbunkere i svær beton (hver med plads til 250 mand), lå på Lundtofteslettet, hvor Danmarks Tekniske Universitet ligger i dag. I stillingen var der også 5 mindre anlæg i let beton.

Ved udgravning i begyndelsen af tresserne til DTH, som det hed dengang, blev stillingerne sløjfet. Den sydligste af de store bunkere lå ved nuv. DTU-bygning 356. Den miderste bunker lå ved bygning 341, og den nordligste ved bygning 402 (se nederste kort med bygningsnr.).

Stillingen er bl.a. nærmere beskrevet i Guide til Københavns Befæstning og Lyngby-bogen årgang 1962.
Ca. 1957. Lundtoftesletten set mod øst. De 3 mandskabsbunkere er markeret med pile. Midt i billedet ses "Hørsholmsvejen, nuv. Helsingørmotorvej".


Planering af Lundtoftesletten foråret 1960. Den østligste bunker (der lå ved nuv. bygning 402). Foto fra Lyngbybogen 1962, hvor nu afdøde fabrikant A. N. Hvidt skrev om anlæggene i Lyngby.


Beredskabsrum.


Turistkort fra 1949. Nordligste mandskabsbunker ses aftegnet.


Mandskabsbunkere indtegnet på Geodætisk kort  fra omkring 1920. Bunkere markeret på nyere kort.