Kernehuset i Dragør

Forsamlingshus - Konservatives højborg i Dragør / Store Magleby

Artikel i Dragør Nyt 1996


En tidligere Air-terminal genopstår i Store Magleby


Dines Bogø
På "bagsiden" af Hotel Royel lå terminalbygningen. Herfra var der direkte SAS-bus til Københavns Lufthavn i Kastrup (Foto: Erik Hallstrøm, DB-arkiv)

Det første Kernehus

Inden Den konservative Forening i Dragør/Store Magleby fik deres eget hus, havde man lejet sig ind forskellige steder i Store Magleby.

Hvor mange tænker over, at en vej har et lidt specielt navn? Det hedder Zytfensgade eller Von Ostensgade. Sådan er det bare.

Tidligere havde mange gårde og huse navne. En bygning i Store Magleby ved Strøby hed "Kernehuset". Hvorfor nu det?

Dines Bogø
Sdr. Kinkelgade 31 i Store Magleby. Fra gavlen vejer den grønne KU-fane. (Foto, der er digitalt farvelagt, er udlånt af Gert Jan Petersen, DB-Arkiv).
Dines Bogø
1934. Fra pladsen foran "Kernehuset". Helt i baggrunden ses gården Raagaard Minde, Sdr. Kinkelgade 35. (Foto udlånt af Gert Jan Petersen, DB-Arkiv).
Dines Bogø
En søndag i sommeren 1934. Fra et møde i KU på pladsen foran "Kernehuset" i Sdr. Kinkelgade. (Foto udlånt af Gert Jan Petersen. DB-Arkiv).

Kernehuset lå på Fælledvej 2 og her fandt mange år senere Snedker- og Tømrerfirmaet Flindt Pedersen.

Har firmaet navngivet bygningen? Nej man skal faktisk tilbage til trediverne, før bygningen på Fælledvej 2 blev opført, for at finde forklaringen på navnet.

Amager Konservative Ungdom blev stiftet tilbage omkring 1909. Kvindekredsen blev stiftet omkring det tidspunkt, hvor "Det nye Kernrhus" blev indviet.

I de første mange år havde man ikke egne lokaler; men i midten af trediverne lykkedes det Den konservative Ungdomsforening "KU", at få en lejeaftale med gårdejer Hans Svendsen fra Langhøigaard i Møllegade 8.

Foreningen fik rådighed over halvdelen af et hus, der lå på gårdejerens grund på Søndre Kinkelgade 31. Lokalerne dannede kernen i arbejdet, og derfor kom huset naturligt nok til at hedde "Kernehuset".


Nyt mødelokale

Konservativ Ungdom fik senere mulighed for at leje større lokaler på Løvegården i Hovedgaden 14. Da foreningen blev nødt til igen at flytte, lejede man Villa Søglimt, Møllevej 59A. Her holdt man til indtil 1944, hvor de lokale Gestapofolk fra Villa Pax i Dragør begyndte at interessere sig for K.U. Foreningen måtte droppe møder i faste lokaler.

Dines Bogø
Den lokale KU-forening på Sydamager havde eget logo.
Dines Bogø
27. december 2003. Villa Søglimt på Møllevej 59A blev anvendt af KU en længere årrække. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
Dragør Badehotel. Ca. 1937. KU benyttede også lokaler i sidebygningen ud mod Drogdensvej. (DB-arkiv).

Man benyttede bl.a. nogle gange sidebygningen med keglebanen på Dragør Badehotel.

Fra foråret 1944 var mange KU-medlemmer blevet tilknyttet modstandsbevægelsen på Amager.

Efter besættelsen flyttede Konservativ Ungdom til lokaler på gården Clausensminde i Maglebylille. Det var dengang, hvor afstanden fra Store Magleby til Maglebylille var ganske kort, da man benyttede Amager Landevej, der først blev afbrudt mellem landsbyerne i 1957.

På det tidspunkt var foreningens medlemmer begyndt at indsamle penge via en byggefond til opførelsen af eget hus. Gården i Maglebylille blev brugt i ca. fem år, og i en periode derefter benyttede man Store Magleby Kro og Dragør Strandhotel.

Dines Bogø
1959. Der bygges kraftigt i kvarteret mellem Harevænget og Fasanvænget. Der er også kraftig aktivitet ved Mågevænget. Strandpark 1 er ved at blive anlagt. Haveforeningen Søndergården er lige anlagt. Foreningen Konservativ Ungdom har netop opført deres bygning på Fælledvej 2. Endnu er den tyske rullebane intakt fra Lufthavn Syd til Fælledvej, da "Cementvejen" stadig benyttes af dansk militær til/fra hangaren, der senere fik navnet "Hollænderhallen" (Foto: Det Kongelige Bibliotek).

Det nye Kernehus

I 1958 erhvervede foreningen Bent Jensens grund i trekanten Nyvangsvej, Brydevej og Fælledvej. Grunden skulle koste 10.000 kr., men foreningen fik forhandlet prisen ned til 8.500 kr. (ca. 180.000 i 2024 værdi).

Året efter købte man SAS's midlertidige kombinerede busstation og ventesal, der dengang stod bag Hotel Royal ved Vesterport station. La Cour, der var overpiccolo hos SAS, havde skaffet kontakten.

Bygningen blev flyttet til Store Magleby på Fælledvej 2, og her genopstod navnet "Kernehuset".

Pengene til byggefonden var skaffet ved bl.a. at afholde revyer, bankospil og baller på Dragør Strandhotel. Gennem årene havde medlemmer af Amager KU og andre støttet byggefonden med faste årlige beløb.

Det er navnene Poul Hoe Larsen, Gerhard Jørgensen, Arne Stautz, Poul Petersen, Hermann Riber og Albert Svendsen, alle ledende medlemmer af Amager KU, man fandt som initiativtagere til oprettelsen af "Amager KU?s Byggefond. Den senere borgmester (1968-1978) Albert C. Svendsen var fondens administrator og stifter i 1943.

Inden købet

Inden man købte grund og bygningen havde man kigget på Tømmerup Kro, der var til salg for 60.000 kr.

Dines Bogø
5. juni 1959. I begyndelsen af februar 1959 ankom lastvognene med den 21 tons tunge adskilte bygning. Rejsegilde 5. april og i juni 1959 holdt man en basar, der gav stort overskud til det fortsatte arbejde med at færdiggøre bygningen. Samme år kunne KU markere 50-års jubilæum.

Arkitekt Arne Stautz beregnede, at det vil koste omkring 40.000 kr. at opføre en 100 m2 stor bygning, men inden man kom videre med de planer, hørte man i november 1958, at SAS ville sælge den 180 m2 store interimistiske "Air-Terminal", der stod ved Vesterport station, hvor Hotel Royal var ved at blive opført.

SAS-bygningen skulle koste 35.000 kr., men da Byggefondens bestyrelse indledte forhandlinger med SAS, viste det sig, at man kunne få bygningen for 18.000 kr., (ca. ¼ million i nutidskr.) hvis man ville sørge for nedtagning og borttransport.

Nogle flotte røde lædermøbler, der tidligere også har stået i SAS's Air-Terminal i Dagmarhus, fulgte med i købet.


Air-Terminalen"

I juni måned holdt man en større basar med efterfølgende fest, og dette arrangement gav et overskud på 8.000 kr., som en god hjælp til det fortsatte arbejde på huset. Amagerbanken ydede byggelån, der blev optaget realkreditlån og en større indsamling gav yderligere 6.000 kr. (I 2024 ialt ca. 305.000 DKR).

Lørdag den 12. september 1959 indviede folketingsmedlem Poul Møller huset og der blev holdt flere taler med ønsket om alt godt for foreningen. Huset, hvor der på det tidspunkt var lagt mere end 4.000 timers arbejde, fik selvfølgelig det gamle navn "Kernehuset".

Medlemmerne udførte også selv haveanlæg, isolering af bygningen med Rockwool og indvendig renovering. El-installatør Hermann Riber, en af foreningens mange gode støtter, sørgede for el og varme.

Dines Bogø
1960. Der arbejdes med havearbejde. Bemærk Amager KUs logo med løven over indgangen.
Dines Bogø
Tage Pluzeks fotos fra tresserne. (DB-Arkiv).

Mange aktiviteter i Kernehuset

I de første år fra 1959 var det foreningens damer med Gunhild Hoe Larsen og Anni Jansen i spidsen, der lagde mange timers arbejde i Kernehuset, når der skulle laves arrangementer.

Crilles Petersen fra den nærliggende gård "Nyvang" på Nyvangsvej 10 sørgede for det daglige praktiske arbejde og opsyn med Kernehuset. Det var ikke ualmindeligt, at huset var udlejet 60-70 gange om året til familiefester, arrangementer m.v.

De foreningsmæssige arrangementer i Kernehuset blev ofte lavet i et samarbejde mellem Konservativ vælgerforening, Amager KU og den konservative kvindekreds.


Nye ejere

I 1971 talte man om, at udvide bygningen, men dette blev som bekendt ikke til noget.

De aktive omkring Kernehuset blev også ældre, og i begyndelsen af firserne aftalte man med Omsorgs-Klubben (OK Klubben) om, at de kunne overtage bygningen.

OK Klubben oprettede en fond, der fra 1983 havde ansvaret for Kernehuset.

Dines Bogø
1993. Et af de sidste år, hvor bygningen er indrettet til fest-og aktivitetshus. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
29. februar 1996 var nu afdøde fotograf Dirch Jansen på besøg i anledning af, at OK-Klubbens havde solgt bygningen. På det store skilt ved indkørslen stod der, at det var Dragør Store Magleby OK Fond "Kernehuset". (Foto: Museum Amager's arkiv).

Bygningen trængte til renovering og det har været en medvirkende årsag til, at OK-fonden solgte Kernehuset pr. 1. marts 1996.

Der kom nu to forretninger i bygningen. En forretning, der solgte tørrede blomsterbuketter og dekorationsartikler og i den største del af bygningen flyttede SSM-Elektronik ind. Firmaet handlede med antenner, paraboler, PC-udstyr samt udførte reparationer af TV/Radio/Video og andet elektronisk udstyr.

I 2005 overtog Snedker- og Tømrerfirmaet Flindt & Pedersen den historiske bygning.

Dines Bogø
15. juni 2011. Der er et elinstallationsfirma i den del, hvor der ved ombygningen var blomsterdekoration. I den østligste del af bygingen er der kontor, lager og værksted for et lokalt snedker- og tømrerfirma, John Flindt og Michael Pedersen. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
21. februar 2018. Fælledvej 2. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
8. maj 2023. Fælledvej 2. (Foto: Kortforsyningen).