Gestapo i Hornbæk. Hornbæk .Webmaster: Dines Bogø

Gestapo - generelt xxxxxxxxxxxxxxxxx Hornbæk - generelt
En afdeling af Det Tyske Politi var Gestapo, officielt betegnelse var Afdeling IV.

Under Afd. IV var f.eks. GREPO - Grenzpolizei, der blev oprettede i Danmark omkring 15. december 1943.

Helsingør fungerede som koordineringspunkt for afdelingerne langs Øresunds kysten og Kattegatkysten.I Hornbæk beslaglagde tyskerne Villa Strand på Kystvej 12 pr. 15. august 1944. En af de første medarbejdere der kom til Hornbæk fra København var kriminalsekretær Axel Gerog Feldmann. Han gjorde tjeneste i Hornbæk til ultimo februar 1945. Han blev assisteret af fire tyske soldater.

Gestapo-kvarteret "Gränzpolizeiposten" var bemandet med en håndfuld folk. En af dem var en tysk kriminaloberass., der ca. 1 år havde samarbejde med Den danske Modstandsbevægelse. Man referede til John i Helsingør. I Hornbæk anvendte man kun en enkelt dansk indberetter, såkaldt "Vertrauensmann", men denne var tilknyttet modstandsbevægelsen.

I forbindelse med en likvidering i Gilleleje ved årsskiftet 1944-45 af en derværende dansk tolk blev der foretaget en del anholdelser i Hornbæk.

Gestapo i Hornbæk vidste, at de lokale fiskere udvekslede illegal post med svenske fiskere, men man foretog sig ikke noget i den anledning.


Foto fra 2004 af Villa Strand.


Beskrivelse af Gestapo i Hornbæk er fra afhøringer af tidligere ansatte og fra bogen: 1940-1945 Besættelsen - Befrielsen Hellebæk - Aalsgaarde af Esben Ljunggreen Rasmussen og Otto Westengaard-Holdinge. Udgivet i 1988.Drachmann døde som bekendt på dr. Brünniches klinik i »Bretagne« ved Hornbæk Sø. Lægen, dr.med. Einar Brünniche, havde i 1905 overtaget dr. Reiersens klinik og valgte naturligt sin sommerresidens i Hornbæk ved købet af Kystvej 12 i 1908 efter lægen, dr.med.

E.A. Tscherning, der var kirurg ved Kommunehospitalet i København og havde ladet huset opføre i 1892. Brünniches hustru, Ellen, var i øvrigt datter af tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung, hvis bror Bernhard ejede tidligere omtalte Teglstruphus ved Helsingør. Ejendommen var beslaglagt af Gestapo i 1944-45, og i 1949 blev pensionatet Villa Strand åbnet her af frk. Metha Nielsen.

Ovennævnte afsnit er gengivet fra bogen "Nordkysten fra Helsingør til Munkerup - mennesker og huse" af Lars Bjørn Madsen.Gestapochefen fra Shellhuset, Karl Heinz Hoffmann kom af og til på besøg i Villa Strand.

Det var nu ikke så meget for at inspicere, men fordi han havde et meget privat ærinde hos en dame lidt vest for Hornbæk. Vognen kunne han passende diskret parkere på Kystvej 12.