Landets Kirkegård, Taasinge

Airmen 1 ... Dines Bogø ... Airmen 2


Royal Air Force - Landets Kirkegård - Taasinge Gravsted: 2004, 2007 og 2013 Gravsted: Elvira og Sixten Bogø

1944. Flyvergravsted


Meget tæt ved Elvira Madigan og Sixsten Sparre gravplads findes en gravplads for to britisk flyvere.

De blev skudt ned den 15. februar 1944 og deres lig drev i land på Taasinge.

Mindestenen blev rejst på to-års dagen for befrielsen.

Ved siden af mindestenen blev der opsat hvide trækors, der senere blev udskiftet med aluminium.

Omkring 1950 blev de nuværende hvide "headstones" opsat. (Kilde: Søren Flensted).