Flygtningelejr "Amager Landevej 46-50"....Webmaster: Dines Bogø

Flygtningelejre: Generelt

Fra 15. februar 1945 ankom der 1/4 million flygtninge til Danmark fra de østlige dele af Großdeutschland. Til Storkøbenhavn ankom der 90.000.

De første flygtninge blev indkvarteret på tyske forlægninger, men det varede ikke længe før Besættelsesmagten begyndte at beslaglægge bygninger, bl.a. sporthaller o.l.

Snart blev det stillet krav om, at folkeskoler, gymnasiebygninger i Storkøbenhavn, som i resten af landet, skulle rømmes.Amager Landevej m.v.


Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
22. august 2022. Markering af det område Luftwaffe havde beslaglagt. (Foto: Kortforsyningen).

Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
1. august 2008. Ejendommen 46A-50A og bygningen bag, 46B-50B var omkring befrielsen kendt som "Abeburet". Hentydning til de tyske flygtninge. Før 5. maj 1945 beskyttelseshegn (om buret) mod lokale danske og efter skulle hegnet forhindre, at flygtninge forlod lejren (buret). (Foto: DB-arkiv).

Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
Bevogtning af Amager landevej 46-50 overfor Tårnby apotek. Foto fra Facebook angiver 1944, men nok snarere 1945. Foto findes også på Tårnby Lokalarkiv nr. B313.

De to nyopførte ejendomme på Amager Landevej tæt ved Korsvejen blev udlejet til Luftwaffe. Her blev familie til personel i Københavns Lufthavn indkvarteret.

Bygningerne var ikke uden betydning. I en illegal liste kan man se, at der var fem direkte telefonlinjer mellem ejendommen og andre tyske forlægninger i Storkøbenhavn.

Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
Esso-benzinstation på Amager Landevej 52 lå indenfor afspærringen. Foto fra Facebook.

Ved Befrielsen maj 1945 konstaterer man, at der i alt i Tårnby kommune er 817 tyske flygtninge. Indkvarteret på Amager Landevej 46-50 (opført 1944) og Kastrup skole m.v.

Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
12. maj 1945. Kortegen med Feltmarskal Montgomery passerer Korssvejen på vej til Dagmarhus i København. Bemærk pigtråd og tyske betonskilderhuse ud for ejendommen og Esso-stationen, Amager Landevej 46-52.

De internede flygtninge kunne 5. maj 1945 og 12. maj 1945 se britiske tropper på Amager Landevej blive modtaget med jubel.

Den 22. maj 1945 og 1. juli 1945 kunne de tyske flygtninge se store menneskemængder, der skulle overvære Allierede flyopvisninger i København Lufthavn.

Amager Landevej 46-50 - Dines Bogø
Nyere tegninge af "Landevejsgården", som ejendommene off. hedder.

På adressen Amager Landevej 48 har de tyske myndigheder registreret, at der er 16 flygtningebørn, der døde i perioden 23. marts 1945 - 15. april 1945, hvor "Deutsches Rotes Kreuz" havde ansvar for flygtningene.

Et par af børnene har i den periode været indlagt på den tyske børneklinik (i dag den russiske ambassade) på Østerbro.

Den 25. maj 1945 døde en 1½ år gl. dreng fra Pommern af lungebetændelse på adressen. Fra 5. maj 1945 havde danske myndigheder overtaget alle lejre ofte med tysk sanitetspersonel.