Flygtningelejr nr. 126. "Dragørlejren"iiiiiiWebmaster: Dines Bogø

Flygtningelejre: Generelt

I 1944 oprettede Luftwaffe en del mindre baraklejre syd for Københavns Lufthavn. Flere af lejrene blev udbygget med svenske barakker i slutningen af 1945 og indrettede til større lejre for tyske flygtninge.

Lejrene blev gradvis nedlagt i 1947 og flygtningene hjemsendt eller samlet i større lejre primært i Jylland.Dines Bogø Dines Bogø
De tyske barakker fra 1944-1945. Antal flygtninge pr. 1. januar 1946 i lejrene i Dragør.

På et tidspunkt var der 4.100 flygtninge i lejrene i Store Magleby Kommune (i dag del af Dragør Kommune).
Dines Bogø
Lejr. nr. 126 i Det Storkøbenhavns Lejrsystem. I det "Nationale System" hed lejren nr. 03-06.

Dines Bogø
Kort over lejr. nr. 126. Kortet har tilhørt ejeren af gården på Kirkevej 129, der tidligere havde været ejer af noget af jorden.

Øverst anes Dragør Kirke. Vejen på tværs på foto er daværende Jægervej. Den buede vej yderst til venstre er del af en 8 km lang tysk cementrullebane. Til højre ligger Dragør Idrætspark på Engvej.

Dines Bogø
1945-1946. Hovedlejrgaden (del af nuværende Jægervej) set mod nord. Til venstre ses Jægervej 30. Tidl. børnehave og fritidshjem. Dengang "Ane Svendsens Lade".

Dines Bogø
9. maj 1954. Fotografen har stået på en position i midten af foto næsten nederst og kigget mod nord. Mellem den tyske rullebane og Jægervej ligger "Ane Svendsens Lade".

Dines Bogø
Luftfoto med angivelse af fotografens placering, da farvefoto 1945-46 blev taget. I dag er stedet inde i en have, da forløb af Jægervej er blevet ændret.Dines Bogø
Lejrgade.

Dines Bogø
Hovedvagten ved Jægervej 10.