Flammen - Mindesten i Asserbo . Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Flammen - Mindesten: Generelt


Asserbo. Mindesten Privatvej 58 på hjørnet ved Nyvej 120. Lidt længere mod øst på Nyvej lå Faurschou Hviids Hotel Birkegaarden. Flammens barndomshjem. (Marts 2008. Tak til Hans Blomhøj for fotos af mindestenen).

Mindesten. Flammen. Asserbo. Bent Faurschou Hviid19. maj 2020. Mindesten for "Flammen". Der var hilsner fra Frederiksværksegnens Historiske Forening, Jørgen Tved m.fl. (Foto: Dines Bogø).Hvornår er mindestenen opsat?


Unøjagtig for- og efternavn samt ældre retskrivning kunne type på en tidlig opstilling af mindestenen. Mindestenen i anlægget over for Nørregade 41 i Frederiksværk er opsat 5. maj 1947 og det er ikke helt sandsynligt, at begge sten er opsat samtidig, selv om der dengang var tale om placering af mindesmærker i to forskellige kommuner.

Lokale siger delvis samstemmende, at mindestenen er opsat tidligt og en landliggere og lokale fortæller, at afsløringen af stenen foregik i sommeren 1946 (enkelte siger 1947).

En af initiativtagerne var den lokale overbetjent Edvard Steenberg Andersen. Modstandsmanden restauratør Chr. Stæhr fra Cafe Heidelberg, Studiestræde og Kitty Stæhr, der havde sommerhus på Privatvej 57A, nævnes også i den forbindelse.


Mindestenen blev opsat på orlogskaptajn Louis Rostrup-Jensens (1899-1966) grund, "Frivagten" Nyvej 120.

I 1958 blev 114 m2 (matr.nr. 12 pk af Melby sogn og by) fraskilt Rostrup-Jensens grund. Det er nu Halsnæs Kommune, der ejer arealet med mindestenen og adressen er off. Privatvej 58.


Industrimuseet Frederiks Værk oplyser, at mindestenen blev afsløret søndag 26. juni 1946. Oplysninger er fra en sangtekst, som i.flg. "Flammes" nu afdøde søster Marie-Louise Sonja Swanstrøm blev omdelt ved afsløringen.

DATO FOR AFSLØRINGEN KAN IKKE VÆRE KORREKT. 26. juni 1946 VAR EN ONSDAG OG IKKE SØNDAG.

En landligger, der overværede afsløringen siger, at det foregik ultimo juli 1947 eller - primo august 1947!

En anden landligger siger. Det er 1946 fordi det var kun det år vi var i Asserbo og der var stenen sat op!


Frederiksværkegnens Historiske Forening omtaler højtidlighed ved mindestenen i deres særnummer af medlemsbladet "Prøven", maj 2008.Forfatteren S.N. Holck omtaler i sin bog "Dem skylder vi vor frihed", at der er opsat en mindesten i Asserbo. Bogen er udgivet på Carit Andersens forlag 1946 (26. april 1946 skulle den være udsendt fra forlaget).13. februar 2009:
Lidt mere læsning af Nordsjællandske aviser afslører det overraskende, at stenen allerede er opsat søndag eftermiddag 22. juli 1945. En dag, der på flere måder også har berørt de tilstedeværende. Dagen efter om mandagen var "Pengeombytningsdagen", hvor regeringen søgte at inddrage de uregistrerede værdier, der var blevet skabt under besættelsen.

I december 2009 er flere udklip modtaget med relation til familien Faurschou Hviid, Asserbo:
I Nordsjællands Venstreblad står der 17. juli 1945, at stenen rejses næste tirsdag af egnens befolkning og kammerater fra Holger Danske. Det nævnes, at bl.a. chefen Jens Lillelund vil komme til stede. Dagen efter skriver samme avis, at Flammens far, hotelejer W. Faurschou Hviid efter længere tids sygdom er afgået ved døden på Centralsygehuset i Hillerød. Dagen efter igen 19. juli 1945 skriver Nordsjællands Venstreblad, at arrangementet med afsløring er flyttet til søndag og nu kun for nærmeste pårørende.

Mandag 23. juli 1945:
Nordsjællands Venstreblad meddeler, at 500-600 mennesker overværende afsløringen af stenen dagen før. Restauratør Chr. Stæhr, København havde hyldet Flammen og efterfølgende havde bygningsinspektør Ejner Jensen, København også talt om Flammens heltemod. Nationalsangen var blevet sunget og mange kranse lagt ved mindestenen.23. juli 1945. Hørsholm Avis og Nordsjællands Venstreblad.


23. juli 1945. Flere jyske aviser omtaler også enslydende afsløringen af mindestenen i Asserbo.

Flammens navn er stavet på flere måder. Bemærk at løjtnant (senere direktør) Jens Lillelund fortæller, at han var Flammens første gruppeleder.Under en højtidelig ved en senere lejlighed fortalte overbetjent Edvard Steenberg Andersen, at der under stenen lå en lille boks med dokumenter, der fortalte om "Flammen" og opsætning af stenen.
17. feb. 2009: Artikel i Frederiksværk Ugeblad - Halnæs Posten om at dato for opsætning af mindesten er fundet.


15. april 2009. Fotos af mindestenen for Flammen på hjørnet af Privatvej og Nyvej i Asserbo.

Højtidelighed - 29. august 2008