Motorbåden Fandango. Den Kgl. Marine 1939-1955


Webmaster: Dines Bogø


Motorbådsklubben. Del 1 ..... dines bogø ..... Motorbådsklubben. Del 2


Medicinaldirektør Bøje Benzon var kendt med tilnavnet "Storvildtjægeren" bl.a. fordi han var i bestyrelsen i Zoologisk Have, samt hans virke i Kenya og Uganda m.m.

Medicinalfirmaet lå Halmtorvet 29, Kbh. V. Direktør Benzon boede nord for Taarbæk i Springforbi. Hans motorbåd lå ved stranden.

Bøje Benzon fremstillede tegninger til motorbåde og via Motorbådsforeningen opfordrede han medlemmerne til at bygge motorbåde, der civilt kunne støtte Den Kgl. Danske Marine. De første motorbåde med klausul om, at de kunne stilles til rådighed for Marinen, blev fremstillet 22. april 1934 på Jans Baadeværft i Dragør.


Fandango, Den Kgl. Marine.

Bøje Benzon fik selv byggget flere motorbåde og i 1936 forærede Benzon motorbåden "Ferina" til Marinen.

I 1937 byggede Dragør Bådebyggeri (Jans Bådeskibsværft) en 12,62 m lang hurtiggående motorbåd til direktøren. Navnet var Fandango. Den var 2,47 m bred og stak 1,71 m.

I 1938 forærede Benzon motorbåden "Pocha" til Marinen og året efter modtog Marinen Pochas søsterbåd "Fandango". Det var igen Bøje Benzon, der forærede sin båd til Marinen.

Man talte om, at han ville være den hurtigste "Sjælland Rundt" og at han også tog på fugle- og sæljagt ved Anholdt. Benzon kom med tegningen på båden. Det forlyder, at det var Veddelsborg, der havde lavet tegningen, men det er ikke vericiferet. Den kunne sejle 20 knob med to skruer.

Motorbådene indgik i flere øvelser, men i slutningen af trediverne afslog Marinen at anvende de civile motorbåde i øvelser, da man ikke ville lægge sig ud med de indflydelsesrige radikale politiske kræfter i Danmark.Bent Lyman skriver om "Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe, Danske Lystbåde oa":

Der var engang i sejlsportens absolutte barndom en foretagsom og meget visionær ung mand i Nykøbing Falster, som kom til at præge lystsejladsens udvikling markant. Når vi i dag frydes ved synet af gamle ........ Læs mere om Benzon-familien her.Den Kgl. Marine køber Fandango pr. 1. januar 1939 for 1 kr., der efter sigende betalt med 10 x 10 øre. Om Prins Knud var involveret i handlen vides ikke, men flere marineofficerer har omtalt Prins Knud i den forbindelse. En sølvplade fortæller om mesterskabet, som båden vandt.


Model af Fandango.

Forsommeren 1943. På Holmen skete der også noget. En flok søkadetter havde med fartøjet Fandango gjort forsøg på at stikke til Sverige, men blev opdaget.

Man husker, hvordan alle kadetterne en dag måtte trække i paradeuniform og træde an til en gevaldig overhaling hos chefen for Søofficerskolen. Værre var det da besætningen på "Sælen" forsøgte at prøve det samme, men blev røbet, da en gast havde postet et brev til familien en dag for tidligt.

Man ser endnu for mig, hvorledes de ansvarlige befalingsmænd blev ført til forhør fra arresten belagt med håndjern.5. juli 1943 stikker seks søkadetter (bl.a. Henry Peter Valdemar Berg, Niels Heisterberg, Otto Westergaard, Flemming Møller og Ib Andrup "foto af Andrup") af med Fandango. De vil sikre båden og sejler den til Sverige, hvor den indgår i Den danske Flotille i Landskrona. Kammeraterne, de sejlede Fandango til Sverige ønskede at komme videre til England.Den 14. september 1943, klokken 14.00, strøg fartøjerne kommando og blev oplagt i den svenske orlogshavn Karlskrona, under tilsyn af en beskeden, uniformeret styrke; øvrigt personel afgik til civilt arbejde.


Fandango i Sverige.


Tv. Karlskrona. Den 22. september 1944 blev Den danske Flotille formeret og marinekompagniet blev nedlagt. En intensiv uddannelse til søs kunne nu tage sin begyndelse. Fandango ses forrest på foto. Th. Helsingør Havn, 6. maj 1945

Ved kommandohejsningen mønstrede flotillen i alt 133 mand, heraf 26 officerer, 1 læge, 2 kvartermestre, 11 søkadetter, 6 underkvartermestre, 3 overfyrbødere, 9 værnepligtige maskinister, 11 mather, 6 mathelever, 49 værnepligtige menige, 1 korporal og 8 civile fiskeskippere. Af disse kom de 31 fra tilsynsstyrken (som i mellemtiden var blevet forøget), 93 fra marinekompagniet, 7 fra diverse forlægningstjenester og Malmø, samt 2 fra Stockholm (flotillechefen og lægen).

Om motorbånden kan man læse: Fandango, 8 mm rekylgeværer af svensk model. Besætning 4 mand.

Ved skibenes klargøring i foråret 1944 blev de camouflagemalede, efter svensk princip for maling af orlogsfartøjer.

Om mandskabet, der sejlede over med Fandango, står der: Da dette ikke lykkedes at komme til England sluttede de sig til Den danske Brigade og senere til Den danske Flotille, da denne oprettedes; kadetternes uddannelse fortsattes i flotillen, med hvilken de kom hjem 5. maj 1945.


Holmen 18. marts 1948.Fandango indgår i "Den Danske Brigade". Efter Besættelsen overgår motorbåden igen til Marinen (motorbåd nr. 11). Den bliver solgt på auktion 25. maj 1955. Køber er P.N. Olsen, Hvidovre, der 14. juli 1955 overtager den hurtige motorbåd for 5.175 kr.


Tresserne: Svanemølle Havn.

En senere ejer fra 1960 er grosserer Per Jørgen Philip Gjelberg-Hansen. Båden i grå marinefarve lå på det tidspunkt i Christianshavn. Han flytter til Dragør (først i 1972), hvor man jo kender motorbåden særdeles godt. Gjelberg-Hansen sliber båden helt ned. Om sommeren lå båden i Svanemølle havn og om vinteren i Dragør.

De oprindelige to store benzinmotorer var blevet omlagt til diesel, men der blev ændret tilbage til benzindrift.

I 1971 sælges båden igen. Den nye ejer er antikhandler i Istedgade på Vesterbro. Båden skifter nu navn til "Ninet". I den periode benyttes motorbåden efter sigende til smugleri. Modtagepladser var i Køge Bugt.

En del år efter er det et ungt kollektiv, der køber motorbåden.

Fandango / Ninets videre skæbne er ikke klarlagt.Kilder:

Interview med personer med viden om Dragør bådværft og ejerforhold for Fandango.

Barfod: Vor Flaade i fortid og ...Bd.2, s.419

Hjälp till Danmark - Militäre och politiska förbindelser 1943-1945 af Ulf Torell, Allmänna Förlaget, Stockholm 1973, ISBN 31-38-01693-1

http://www.milhist.dk/soldaten/soldaterminder/konggard/konggard.htm

http://www.sbib.dk/documents/Skibslister/1990.pdf

http://www.danforce.dk/article/view/43/1/16/

http://www.navalhistory.dk/danish/officererne/w/westergaard_otto.htm

http://www.navalhistory.dk/danish/flaadelister/periode/dendanskeflotille.htm

http://www.navalhistory.dk/danish/historien/1939_1945/dendanskeflotille.htm

http://modstand.natmus.dk/Undergrundshaeren.aspx

http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?CSR=5140351&SID=4031650&VID=7165&A=1&D=4

http://www.lystsejlads.dk/index.php?page=91&mcat=8&caction=showmember&member=503