Skanser ved Dyssegården - Nordfronten....Webmaster: Dines Bogø

Mere om Nordfronten Mere om Befæstning dines bogø Generelt: Gentofte Dyssegården, Gentofte


I 1882 blev der lavet mange forslag til skanser og batterier på Nordfronten.

Et forslag om to skanser ved Dyssegården vest for Lyngbyvejen blev aldrig realiseret.

Skanser ved Dyssegården, Gentofte
Nutidskort. Skanser skulle lægges i de naturlige højdepunker vest for Lyngbyvejen.

En svær skanse skulle have ligget syd for selve Dyssegården (ejer 1898-1909 justitsminister Peter Alberti).

Dyssegårdskirken ligger i dag, hvor gården lå.

En let skanse skulle ligge tæt ved Lyngbyvej lige over for de senere B 1903-fodboldbaner.

Skanser ved Dyssegården, Gentofte
Projekt 1882.

Skanser ved Dyssegården, Gentofte
Skanser lagt ind på kort fra 1929. Til venstre ses Slangerupbanen og til højre Lyngbyvejen.