Amagerbanens Omnibusruter

Artikel bragt i Dragør Nyt 19. februar 2002.En længe ventet bog er udkommet. Sporvejshistorisk Selskab har udsendt bogen om busruterne på Amager. Peer Goe Jacobsen, der har skrevet bogen, har særlige forudsætninger, da han har boet på Amager, og han har været landligger i Dragør.

Bogen, der er krydret med mange ældre og nyere fotos er suppleret med John Lundgren flotte farvetegninger af busser på Amager.

Det er perioden 1902 til 1974 Peer Goe Jacobsen beskriver. Først de mange forskellige private selskaber og så perioden fra 1930, hvor Amagerbanen overtog ruterne, og til HT overtog det hele den 1. oktober 1974.

På de 255 sider kan man fordybe sig i enkelte årstal eller man kan følge de forskellige linier med ruteplaner, omlægninger og forsøgskørsler.

Her kan man læse om, hvornår Dragør-ruten fik tildelt linienr. 33. Det var samme år ruten til Søvang fik linienr. 114. Mange kan sikkert også huske den oprindelige Sygehusrute fra Dragør over Rådhuspladsen til Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Amagerbanen havde også specielle "kirkeruter" bl.a. fra Kalvebodhøj forbi Søvang til St. Magleby kirke.

Bogen fortæller alt om samtlige ruter og årstal. Ja også om ruter, der ikke var opført i køreplanerne. F.eks. ruten Dragør Station - København Lufthavn i 1960. Først i 1962 bliver ruten medtaget i køreplanerne.

De af os, der synes at trolleybusser, sporvogne og busser er spændende, har fået det længe ventede opslagsværk. Men bogen er ikke kun et opslagsværk. Man får et glimrende billedet af Amagers nyere historie, da forfatteren har gennemgået mange arkiver med referater fra diverse møder, hvor politikerne skulle tage stilling til ansøgninger om ruteændring, bedre materiel, klager, flere busser o.s.v.

Læsere med interesse for besættelsestiden får i bogen en masse, og sikkert hidtil ukendte oplysninger, om alle de problemer, Amagerbanens ledelse havde med at opretholde bare en rimeligt busdrift.

Bogen der varmt kan anbefales kan købes gennem Sporvejshistorisk Selskab og hos boghandlerne.


Artikler - generelt