Dragør Brandvæsen...................Webmaster: Dines Bogø


Kommunalt brandvæsen i mere end 75 årHilsen i anledning af overgang til nyt fællesskab pr. 1. januar 2016Dragør kommune havde fra 1934 aftale med Zone-Redningskorpset om sygetransport, ambulancekørsel samt ved brand assistance for det kommunale brandvæsen.

Zone-Redningskorpset holdt øvelse med det lokale kommunale brandvæsen.

Her mødes man foran sprøjtehuset i Nyby. (Foto fra midten af trediverne er udlånt af Tekniske Museum - Zone-Samlingen. Nyere foto er fra januar 2002).


Dragør Brandvæsen. Nedlagt side

Dragør Brandstation, Nyby

Dragør Brandvæsen.  75 år kommunalt jubilæum

Dragør kørertøjer i Odsherred

DLF møde om Dragør Brandvæsen

Privat fotoside

Reception 19. december 2015. Overgang til HBR

Artikel om 1-1-2 og HBR m.v.

Moderne køretøjer
............................................................................................................

Dragsholm Brandværnsforening kiggede fordi ved receptionen 3. marts 2007 med et ældre svensk køretøj type Volvo L 341 fra 1956.

Brandværnsforeningen har to køretøjer fra Dragør Brandvæsen. De kommer til Dragør ved en anden lejlighed.