Dragør Fort 1910-1953.................Webmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 26. februar 2013Dragør Fort for 100 år siden

Mandag den 27. april 1953 var der livlig aktivitet på Dragør Fort. Ikke fordi "Den kolde Krig" var ved at blive varm, men fordi fortet nu efter 43 år som egentligt søfort var blevet landfast. Fra starten havde fortet ellers kun været forbundet til land med en meget smal træbro.

Bygningen af Dragør Fort var blevet besluttet i 1909, da Højre og Venstre som del af et kompromis, vedtog at udbygge søbefæstningen til forsvar af landets hovedstad.

Dragør Fort - Dines Bogø
1918: Fortets kok Arthur Jensen købte i 1925 en grund på en stikvej til Kirkevej lidt uden for Dragør. Året efter navngavn han den lille grusvej "Sophus Falcks Allé". Redningskorpsets stifter direktør Sophus Falck havde sit sommerhus på samme vej. Bag "Kokken" ses en af Dragør Forts tre projektører.Hæren bygger

Da Hæren i 1910 begyndte at anlægge Dragør Fort var anlægget forbundet til land med to træbroer. En kraftig træbro, der kunne bære tipvogne og en meget spinkel bro til fodgængere. Meget materiale blev sejlet til fortet, men f.eks. ferskvand til støbning kom i rør via den kraftige træbro. Jord og tørv, der blev hentet på marker tæt ved Dragør, kom til fortet på tipvognene, hvis spor var lagt på den kraftige træbro.

Dragør Fort - Dines Bogø
1917: Fruen er strategisk anbragt på en af de fire 120 mm hurtigskydende stålkanoner årgang 1912, der stod på nordøst-siden af fortet.Fortet hejser kommando

Fortet var langt fra færdigbygget, da 1. Verdenskrig brød ud, men arbejdet blev forceret og man kunne hejste kommando i januar 1915.

Fortet var udstyret med to Atlas dieselmotorer der via generator rigeligt kunne forsyne fortet med strøm (senere supp,, hvis bystrømmen svigtede). Fra telegrafstationen havde man forbindelse til nærliggende militæranlæg samt civile funktioner. I et særligt lokale var der indrettet søminestation og her kunne man via kabel aktive de miner, der var udlagt i Øresund nord for fortet.

Dragør Fort - Dines Bogø
1917: Officerer og ægtefæller hygger sig. Fruerne foregiver til ære for fotografen, at være stærkt interesseret i plankortet med de militære operationer i Øresund.Forbindelse til fortet

Den kraftige træbro, der blev anvendt ved anlæggelsen af fortet, blev nedtaget i 1915. En skrøbelig midlertidige fodgængerbro blev nedtaget i 1917 umiddelbart efter, at der var bygget en ny mere stabil smal træbro. Sidstnævnte træbro blev kendt som "Kongens Bro" og den nye bro blev for en sikkerheds skyld forsynet med skiltet: "Uden Trit med 2 Skridt Afstand over Broen". (For mange, der går i takt, kan få en bro til at svinge for meget).

Dragør Fort - Dines Bogø
I 1917 blev en primitiv midlertidig gangbro nedtaget. På erstatningen. "Kongens Bro" ved siden af, er man ved at montere gelænder.

En sen aften, et par år efter besættelsen, havde en vittig kystartillerist ændret på navneskiltet, så der stod "Kongens Bror". På det tidspunkt var tronfølgeren, Hans Kongelige Højhed Prins Knud kommandant på fortet, som han også havde været før besættelsen.

Selv om Prins Knud godt kunne lide en god spøg, blev skiltet dog hurtigt ændret til det oprindelige navn.Navne på veje og pladser

Som en særlig hilsen til fortets tidligere kommandant opkaldte man i 1953 den nye dæmning efter tronfølgeren, Prins Knud. Vejnavnet blev dog først off. godkendt ca. 40 år efter.

Fire landskendte personer har i dag plads- eller vejenavne opkaldt efter sig i Dragør.

(Alle fotos fra løjtnant Georg Lennilds fotosamling 1917-1918).