Thaimunke i Dragør. dines bogø .Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 9. august 2011 Artikler - generelt

Thaimunke i Dragør
Gartner Baslev Clausen købte i 1937 et jordstykke i Store Magleby vest for "Dragør Lund". I 1938 blev der på grunden opført et stuehus, der blev udvidet i 1953 så der var plads til de tre sønner.

Dines Bogø
Gartner Gunnar Balslev Clausens gård i midten af halvtredserne. Vestlængen er opført i 1942. Stuehuset er udvidet mod øst i 1953. (Foto: A. Thomsen).

I 1944 beslaglagde Den tyske Værnemagt en del af jorden. Der blev anlagt en rullebane og såkaldte flyverskjul. Luftwaffes fly skulle ved allieret angreb køres i sikkerhed fra Københavns Lufthavn ad rullebanerne og henstilles camoufleret i de jordanlæg, der udgjorde flyverskjulene. Jord til de nybyggede flyverskjul blev tilkørt med tipvogne og ved anlæggene blev der opstillet vagtbygninger, maskinhuse og projektørstillinger.

Dines Bogø
Tysk hangar opført 1944. I dag indrettet til ridehal. Fly af typen JU88A efterladt 5. maj 1945 ved hangaren og de nærliggende flyverskjul.

Udstykningen
I 1957 blev det sydlige areal frasolgt og udstykket til parcelgrunde. I 1972 blev den resterende jord solgt til udstykning. På gården havde en ny ejere indrettet et maritimt brevskolecenter og navngivet gården "Skippergården". Samme navn blev året efter anvendt af den lokale nystiftede grundejerforening.

I skellet til nabogrunden havde Den tyske Værnemagt i 1944 opført en hangar og i denne blev der i 1972 indrettet en ridehal. Den daværende borgmester havde bestemt, at vejen ved gården skulle hedde Rytterager. Oprindelige havde jordstykket i 1700-tallet tilhørt gårdejeren på Marienlyst Jan Jacobsen med tilnavnet "Ulspil". Nu blev det nabovejen, der blev velsignet med vejnavnet "Ulspilsager".

Munkene
I 1992 købte foreningen Sunnataram Copenhagen gården for at indrette et buddhistisk meditationscenter. Efter at der var foretaget nabohøring, forelå den kommunale godkendelse i sommeren 1992. Indvielsen blev foretaget af den thailandske ambassadør og Dragørs daværende borgmester Jørgen Borgstrøm. Naboer samt venner og bekendte til det thailandske samfund i Storkøbenhavn var inviteret.

I 18 år har der nu været tempel på Rytterager midt i villakvarteret. Allerede fra starten var Phra Somsak fra Bangkok tilknyttet det buddhistiske tempel. Uddannet ingeniør og en leder, der har haft kontakt til lokalsamfundet, når der bl.a. skulle ordnes praktiske opgaver ved større sammenkomster, som kørsel med store busser på villaveje, generel parkering og ceremoniel musik i templets have.

Dines Bogø
April 2010. Templet på Rytterager i Dragør. (Foto: Dines Bogø).

I templet bor der fast 4-6 munke. De tilbringer en del af tiden med meditation. Praktiske gøremål som madlavning og pasning af haven får de hjælp til udefra, da deres religion forbyder munke, at beskæftige sig med den slags sysler.

I Danmark er der omkring 25.000 med buddhistiske baggrund og templet får jævnligt besøg af gæster fra ind- og udland.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 1992. Munkene udfører en rituel indsamling af mad. (Foto: Dines Bogø). Th. August 2002. Phra Somsak og Dines Bogø i haven ved det buddhistiske meditationscenter. (Foto: Kurt Mathisen).

Flere lokale foreninger har nydt godt af munkens gæstfrihed og da Lene og Dines Bogø holdt 2 x 40 års jubilæum kiggede Phra Somsak forbi og inviterede alle gæsterne til et besøg i templet.I weekenden 30. juni - 1. juli 2012 markerede 20 års dagen for åbning af templet i Dragør. Samtidig kunne Phra Somsak fejre 60 års fødselsdag.Man havde sørget for at arrangement forløb med mindst mulige gener for de omkringboende i villakvarteret. Den nærliggende gamle tyske rullebane blev anvendt til P-plads.