Besættelsen af Dragør Forte..........Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 7. april 2010.
Dragør Fort: Generelt ... Dines Bogø ........ ArtiklerDines Bogø
Maj 1945. Dannebrog vajer igen på toppen af Dragør Fort.

Dines Bogø
Dragør Fort i trediverne

Fortet, der er bygget i årene 1910-1915 er anlagt på en kunstig ø ca. 300 meter fra den daværende kyst. Indtil 1953 kunne adgang fra land kun ske via "Kongens Bro", en lang meget smal træbro.

Den 9. april 1940 om morgenen er der kraftig aktivitet på fortet. Fortet melder om overflyvning af tyske fly kl. 05.30. Man forespørger om man må skyde efter de ca. 20 fly; men får direkte ordre til ikke at skyde. Det er de fly, der 15 minutter senere angriber Værløse flyveplads.

Allerede den 11. april 1940 blev Dragør Fort "beslaglagt". Prins Knud, der siden vinteren 1939/1940 havde været chef på fortet, fik sent om aftenen den 9. april 1940 besked på, at Dragør Fort skulle rømmes den 11. april. Det menige mandskab var blevet sent hjem, fortrolige papirer bragt i sikkerhed, og den 11. april 1940 kl. 07.50 gled Dannebrog til tops på fortet. Præcist kl. 8 blev det halet ned igen under fuld honnør. I samme øjeblik gik flagene i Dragør by på halv stang.

En tysk officer ved navn Günther indfandt sig på fortet og anmodede Prins Knud om, at tilbagekalde mandskabet, da Den tyske Marine ikke på det tidspunkt rådede over tilstrækkeligt bevogtningsmandskab. Flaget på fortet gled igen hejst, og flagene i Dragør by blev derefter hejst helt op.

Dines Bogø
1940-1941. Den danske Marine blev beordret til at afgive teknisk uddannet mandskab, der skulle passe installationerne på fortet.

Om eftermiddagen kom der ny ordre. Mandskabet skulle hjemsendes på nær 20 soldater og næstkommanderende. Fra 2. maj 1940 overtog tyskerne selv fortet, og Prins Knud blev chef på Kongelundsfortet. Dette fort blev først beslaglagt 29. august 1943.

Dragør Fort blev bl.a. anvendt som skydeskole. Fortet fungerede, sammen med 47 tilsvarende anlæg i Danmark, også som marineradarstation. Luftwaffe oprettede egne radarstationer, bl.a. på sydspidsen af Amager. Det tyske mandskab på fortet blev selvfølgelig bemærket i byen, men sjældent opstod der problemer.

Transporterne af jøderne fra Dragør havn i oktoberdagene i 1943 foregik ikke altid helt diskret; men mandskabet på fortet "så intet". Hele byen vidste ellers, havde der foregik på havnen.

Under en Gestapo-aktion den 4. oktober 1943 blev transporterne afsløret. De fleste jøder, der befandt sig på havnen, nåede at flygte; men enkelte blev arresteret og ført til fortet. Åbenbart fik denne Gestapoaktion konsekvenser for mandskabet på fortet, idet både fortets kommandant og næstkommanderende blev forflyttet.

Den 5. maj 1945 forsøgte modstandsbevægelsen, at overbevise tyskerne på fortet om, at Tyskland havde kapituleret med virkning fra kl. 08.00. Den tyske kommandant ønskede at afvente englændernes ankomst og modstandsbevægelsen valgte at bevogte fortet fra Kongens bro bag Dragør Badehotel.

Dines Bogø
Dragør Fort fotograferet lige inden overgivelsen. På toppen ses mange tyske barakker og en tysk marineradar.

Englænderne havde ikke meget mandskab endnu i København, men ved lidt af et tilfælde kom en engelsk repræsentant til Dragør den 7. maj. Soldaten, der kom fra Lufthavnen, havde fået lyst til lidt sightseeing. Han havde "lånt" en tysk ambulance og taget en tur sydpå. Ved modstandsbevægelsens kvarter i Store Magleby Skole blev han modtaget med jubel. Han havde ikke brændstof nok til hjemturen; men det blev der rådes bod på. Han lovede at sørge for, at der hurtigt kom en engelsk officer til Dragør og Store Magleby.

Feltmarskal Bernhard Law Montgomery skulle ankomme til Københavns Lufthavn i Kastrup den 12. maj 1945. Først dagen før kom der en britisk officer og et par menige til Store Magleby, hvorefter turen gik til Dragør Fort sammen med kompagnichef, luftkaptajn Niels Buckhave og flere grupper fra modstandskompagni A3.

Tyskerne havde knækket den store flagstang inden overgivelsen. Freden sænkede sig dog over fortet, og de danske modstandsfolk konstaterede, at der meget hurtigt foregik en meget livlig fraternisering mellem de engelske soldater og de tyske radarpiger.

Dines Bogø
11. maj 1945. Kompagnichef Niels Buckhave repræsenterede Modstandsbevægelsen ved overgivelsen.

Dines Bogø Dines Bogø
Den mindre flagstang over porten måtte tages i brug, da tyskerne havde ødelagt den store flagstang på toppen af fortet.

Det mest moderne skyts, som tyskerne havde flyttet til Frederikshavn, blev genopstillet sammen med nogle efterladte tyske luftværnskanoner. Kystbefæstningen kunne atter etablere sig på Dragør Fort.

Dines Bogø
11. maj 1945. Delingsfører "Lille Larsen", kompagnichef Buckhave og mandskab fra A3, der var indkvarteret på Store Magleby Skole, lige efter tyskerne havde afleveret fortet.