Mærsk Møller og Dragør...........Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 9. februar 2010.
Link: Gården på Stautz Allé ... Dines Bogø ...Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen fra Dragør købte i 1873 gården på Stautz Allé, som datteren Ane og svigersønnen Peter Mærsk Møller flyttede ind i. Ane og Peter Mærsk Møllers søn Arnold Peter blev født 2. oktober 1876. Otte år efter flyttede familien til Svendborg. (Gården set fra vest før tilbygningen til stuehuset blev opført. Til venstre skimtes spiret på Dragør Kirke. (Foto fra 1903 er udlånt af Dragør Lokalarkiv).Arnold Peter Møller blev født 2. oktober 1876 på en gård, der er nabo til Dragør kirke. A.P. Møllers mor Anna Hans Jeppesen var også født i Dragør.


Stautz Allé. Gårdpladsen med det oprindelig stuehus. Gården tilhørte 1940-1960 medstifter af Museum Amager grosserer Kai Lippmann og dennes søn direktør Ole Lippmann, der i slutningen af besættelsen var leder af de faldskærmsfolk, der opererede i Danmark. (Foto fra 2007: Dines Bogø).A.P. Møllers søn skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller (født 1913) er opkaldt efter sin far Arnold Peter Møller og sin mor Chastine Estelle Mc-Kinney.

Koncernen A.P. Møller-Mærsk har på forskellig måde markeret sig i Dragør. I 2009 åbnede datterselskabet Dansk Supermarked en Føtex Food og i 2002 blev forbindelsesvejen fra Dragør til Københavns Lufthavn omdøbt til A.P. Møllers Allé.

”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” har også støttet aktiviteter i Dragør, senest i forbindelse med Danmarks Lodsmuseum, der skal etableres på Dragør Havn i den gamle lodsbygning.

Kigger man i Skibsregisteret ser man, at mange af koncernens større skibe er indregistreret i Dragør. Mindre kendt er det nok, at en del de indkøbte maskinpistoler til frihedsbevægelsen, som A.P. Møller var med til at finansiere i 1944, kom til Danmark i fiskekasser via Dragør havn.

Mange ansatte i koncernens flyselskab Mærsk Air, der eksisterede fra 1969 til 2005, var bosat i Dragør.


22. juni 2009. Der arbejdes på den nye Føtex-Food, der blev indviet fire måneder senere. (Foto: Dines Bogø).Mærsk Mc-Kinney Møller har i nyere tid uformelt besøgt Dragør. Både i forbindelse med det kommende lodsmuseum på havnen og dengang der var lokal debat om udformningen af det nye Føtex Food.


1992. Gården set fra syd. A.P. Møller er født i den vestligste del af det oprindelige stuehus. (Foto taget af Annette Bogø fra brandvæsenets gl. stigevogn).


21. maj 2017. Stautz Alle 1C. Vestligste stue i det oprindelige stuehus. Angivet som det værelse, hvor A.P. Møller blev født. (Foto: Kortforsyningen).


13. oktober 2002. Nyt vejnavn. De ældre længer i gården Eliad, Ndr. Dragørvej 121 er i dag erstattet af nyt byggeri. Helt til højre ses de første bygninger på ”Løgmarken”, som området en overgang blev kaldt.

Den store sten, der skimtet foran den gule længe, blev flyttet til Dragør Havn. 5. oktober 2003 blev stenen med inskription afsløret til erindring om de mange danske jøder, som 60 år før blev reddet i sikkerhed i Sverige via Dragør Havn. (Foto: Dines Bogø).A. P. Møllers Allé er anlagt i 1944. Her patruljerer modstandsfolkene Poul Gjertsen og Mogens Muff Hansen på vejen i maj 1945. Vejen hed til 2002 ”Ringbakkevej”. (Foto: Poul Petersen).


24. oktober 2003. Nyere busskilt på A.P. Møllers Allé. (Foto: Dines Bogø).