MILEPÆLE PÅ AMAGER...............Webmaster: Dines Bogø

Artikel - papirudgave ..... Dines Bogø ..... Artikler - generelt
Artikeler blev bragt i Amager Bladet 24. marts og 8. december 2009.



Hvide vejskilte med rød ramme viser os afstande på det dansk vejnet, men for mange år siden var det milepælene, som havde den funktion.


Ca. 1920. Helmilpælen opstillet 7,5 km fra Amagerport på Christianshavns Vold. Mod syd ses gårdene i den nordlige del af St. Magleby landsby. Et næsten tilsvarende motiv blev anvendt på en receptkuvert udsendt i firserne af Dragør Apothek. (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).



Norsk marmor


I Kong Chr. VII’s regeringstid blev der omkring 1790 rejst tre milepæle på Amager. På Amager Landevej ved Ny Skelgårdsvej 3,75 km fra Amagerport på Christianshavns Vold blev der rejst en halvmilesten udført i norsk marmor.

Denne blev omkring 1835 erstattes af en mere hårdfør ca. 2 m høj pæl af bornholmsk sandsten. Begrebet milepæl hentyder til tidligere afstandsmærker fra 1600-tallet, der var udført i træ.

En helmilesten blev rejst 7,5 km fra Amagerport. Pælen, der stod på Amager Landevej mellem Tømmerupvej og Hovedgaden i St. Magleby var inkl. sokkel 4,1 m høj. Denne milepæl i norsk marmor, der stod på en lille jordhøj på vestsiden af vejen, fik lov til at stå på samme plads til 1957.

Da sydligste del af Amager Landevej blev nedlagt fordi bane 04-22 i Københavns Lufthavn skulle forlænges blev milepælen flyttet til Englandsvejs forlængelse, den nye ”Jetvej”. Milepælen blev opsat i kommuneskellet mellem Tårnby kommune og daværende St. Magleby kommune på sydsiden af Englandsvej. Omkring soklen blev der anlagt et mindre bed.


Første placering var indtil 1957 på Amager Landevej, et sted nu midt mellem bane 04L og 04R. En kort periode indtil 1970 var milepælen opstillet i kommuneskellet på sydsiden af den gl. Englandsvej.

Efter renovering blev den opstillet i 1974 ved Hovedgrøften. Januar 2006. Helmilepælen ved indkørslen til St. Magleby. Den gl. Englandsvej lå på det sted, hvor milepælen nu står. Den oprindelige placering i Chr. VII’s regeringstid var 700 m nordligere.




Helmilepælen flyttes igen


Kun ca. 12 år fik milepælen lov til at stå i kommuneskellet. Ved omlægning af Englandsvej 1970-1971 blev sten og sokkel nedtaget og deponeret på Nationalmuseet. Først i 1974 kom milepælen tilbage til St. Magleby, hvor den blev opstillet ved den omlagte Englandsvej, igen på sydsiden.

Milepælen står nu lige ved indkørslen til St. Magleby, hvor den rørlagte hovedgrøft krydser under vejen. Afstanden mellem Amagerport og helmilepælen er via Amager Landevej nu ca. 9,7 km. Det norske marmor, som stenen er lavet af, er hentet fra det stenbrud, der også leverede sten til ”Marmorkirken”. Om selve stenen er hentet fra byggepladsen ved kirken eller fra et lager, vides ikke.



1½ milepæl i Dragør


Siden 1790 har der stået næsten uafbrudt stået en 1½ milepæl på Kongevejen i Dragør.

I 1923 var der forslag om at flytte milepælen fordi der lovlig var opstillet en skæmmende benzinstander meget tæt ved pælen. Løsningen blev at benzinstanderen blev flyttet.

Skulle man oprindelig, med den gl. vejføring, have anbragt denne milepæl korrekt, skulle den have stået et godt stykke uden for Dragør Havn i Øresund. Milepælen var nedtaget i 1½ år i midten af tresserne, da den også dengang trængte til en kraftig renovering.


Sommer 1974. Efter opbevaring og renovering på Nationalmuseet blev milepælen opsat på sin nuværende plads på sydsiden af Englandsvej i St. Magleby. (Foto: Aksel Møller).


Januar 2006. Helmilepælen ved indkørslen til St. Magleby. Den gl. Englandsvej lå på det sted, hvor milepælen nu står. Den oprindelige placering i Chr. VII’s regeringstid var 700 m nordligere.