Kystvejen. Hvornår var det nu det varBogøWebmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt ... dines bogø ... Lufthavnen - generelt
Artikel bragt i Amager Bladet 29. januar 2008Kystvejen øst om Københavns lufthavn

I forbindelse med planer om, at åbne Kystvejen øst om lufthavnen talte man ofte om, hvornår var det nu den gamle kystvej/strandsti egentlig blev lukket. De fleste mente nok, at den smalle vej blev spærret i fyrrene. Men så hørte enigheden også op. Blev forbindelsen spærret 9. april 1940, senere under besættelsen eller da man efter besættelsen forlængede bane 31?


Udsnit af boghandler Ole Blochs ”Kort over Amager”. Udgivet i 1945, men kun ajourført til 1940. Vilhelm Lauritzens terminalbygning fra 1939 er med på kortet og Amagerbanens trinbræt ved Lufthavnsvej, der blev nedlagt for persontrafik i 1938, er slettet.

Besættelse og lukning

Tyskerne tropper besatte København Lufthavn sent om eftermiddagen 10. april 1940. I.flg. en politibekendtgørelse blev Strandstien først spærret 4. maj 1940, men i praksis blev stien formentlig afspærret kort tid efter tyskerne overtog lufthavnen den 10. april 1940.

I forbindelse med anlæg af Kastrup lufthavn i 1925 var der blevet eksproprieret jord fra flere Kastrupgårde helt ned til Ryvej i daværende St. Magleby kommune. Det var dog kun den nordlige del af arealet, der var i brug. Da tyskerne i 1941 forlangte, at den første af fire betonbaner (bane 13/31) skulle anlægges, blev de sydlige områder inddraget. I 1942 blev bane 04/22 anlagt og de sidste to baner i 1943.

Kystvejen

Kystvejen eller Strandstien, som den blev benævnt dengang, blev ikke genåbnet efter befrielsen. Et af de gamle krudthuse ved stien blev nedrevet, bane 31 blev forlænget og udbygningen af Københavns Lufthavn fortsatte og sikkerheden blev prioriteret højt.

Først i november 2003 blev vejen øst om lufthavnen ”genåbnet”. D.v.s. det var selvfølgelig ikke den gamle vej. Den var blevet fjernet for mange år siden. Den nye kystvej var anlagt ca. 1 km længere mod øst end den gamle sti, altså et godt stykke ude på opfyld i Øresund.

Åbningen blev foretaget af amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, direktør Niels Boserup, Københavns Lufthavne, og borgmestrene Asger Larsen og Henrik Zimino fra henholdsvis Dragør og Tårnby. Den dag blev der også talt om, hvornår det nu var forbindelsen blev lukket. Det gjorde tyskerne i praksis 10. april 1940 efterfulgt af den formelle danske bekendtgørelse pr. 4. maj 1940.


Strandstien set fra Ryvej i daværende St. Magleby kommune mod nord. Krudthuset i baggrunden er opført i 1780 og nedrevet i slutningen af fyrrene i forbindelse med en forlængelse af bane 31 (omdøbt til bane 30 i 1949). (Erik Johansens foto fra august 1935).


4. maj 1940. På kortet over lufthavnen ser man det oprindelige hegn fra om lufthavnen fra før 9. april 1940. Tyskerne ønskede yderligere arealer afspærret nord og vest for lufthavnen. Bemærk at politimester Reinstrup stadig skriver ”Kastrup Lufthavn”, selv om navnet pr. 11. april 1939 var ændret til ”Københavns Lufthavn”.


Maj 1943. Allerede i april 1940 var Lauritzens nye bygning ved hjælp af måtter og sløringsnet blevet lavet om til Amagers højeste bakke. (Fotoarkiv: Jørn Junker).