Allégården - en gård i Tårnby.....Webmaster: Dines Bogø

Midtamager: Generelt

Mange steder på Amager finder man ældre gårde. De kan være fra før "udskiftningen" omkring 1800, men ofte en af de gårde, der flyttet væk fra landsbyen, da man ændrede fordelingen af markstykkerne.

Ved udskiftningen gik man fra fællesdrift til gårdeejernes ansvar for dyrkningen af deres egen jord.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
29. september 2010. Hovedbygningen til Allégården, Tårnbyvej 53. (Foto: Dines Bogø).

Når en gård fik tildelt en jordlod langt fra selve landsbyen, valgte en gårdejeren ofte, at flytte gården ud på det nye markstykke.

Ud over at være tæt ved jorden slap man også for de gentagne brande, hvor store områder af en landsby nedbrændte, fordi gårdene i landsbygaderne lå for tæt.Allégården, Tårnbyvej 53A


Gårdejer Nicolaj Larsen mistede sin gård i Tårnby landsby ved en stor brand i 1858. Han valgte at genopføre sin gård et stykke fra landsbyen.

Holger Suhr købte gården i 1901 af Nicolaj Larsens søn, Johannes. Handelsgartner Suhr renoverede ejendommen og han fik anlagt en allé med elmetræer. Gården fik først sit nuværende navn i Holger Suhrs tid.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
Trediverne med Suhr's drivhuse omkring Allégården på sydsiden af Tårnbyvej. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Der var grønsagsdyrkning, som på andre gårde på Amager. Fra omkring 1908 blev der opført mange drivehuse i tilknytning til driften.

Man dyrkede tomater i drivhusene og Suhr var medvirkende til, at danskerne i større udstrækning begyndte at spise tomater.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
1954. Tårnbyvej under omlægning ved vandtårnet. De første ejendomme er opført på Allégårdens jorde. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Nye boliger og den oprindelige hovedbygning


Det første afsnit af bebyggelsen "Allégården" blev opført på gartneriets jorde i 1949.

Den nu nedlagte motorvejsstrækning fra vandtårnet mod lufthavn lå på gartneriets område. Strækningen blev lavet i 1957 og lukket 40 år efter.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
Tresserne. Motorvejen fra vandtårnet til Københavns Lufthavn. Et vejstykke, man ofte ser i Olsen-banden film.

På den resterende del af de gamle jorde blev der opført flere ejendomme under selskabet TKB: Tårnby Kastrup Boligselskab. I alt er der 1.095 lejemål, der ligger på sydsiden af Tårnbyvej mellem vandtårnet og Listedvej.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
23. juni 2019. Hele boligselskabets område med Allégården i centrum. (Foto: Kortforsyningen).

Den oprindelige over 160 årige hovedbygning var ejet af boligselskabet. Den flotte bygning var indrettet med selskabslokaler og køkken.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
2019. Fra hovedbygningen, Allégården. (Privatfoto).

For en del år siden konstaterede man, at bygningen trængte til en alvorlig renovering. Bygningen er endnu ikke fredet eller erklæret bevaringsværdig. Man talte om gennemgribende renovering. Det endte med en totalnedrivning i sommeren 2021.

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
2019. Diplom for renovering af veranda på Allégården.

Som ofte i sager, hvor der er tale om bevaring af ældre ejendomme, er der delte meninger om, hvad der skal ske. Hvad koster det at renovere og bevare kontra at opføre noget moderne?

Allégården - en gård på Amager - Dines Bogø
1956. Nu er rundkørslen ved vandtårnet anlagt og der er opført flere ejendomme. Uden for foto ligger Allégården. Mange af andre Tårnbygårde, man ser på dette foto, er nu revet ned. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).