Illegalt kriminalpoliti 1944-1945........Webmaster: Dines Bogø


Det illegale kriminalpoliti havde sit sidste hovedkvarter på Frederiksberg


Artikel i Den Korte Avis ... Dines Bogø ... Artikel i Frederiksberg Liv


H. C. Ørsteds Vej 10
H.C. Ørsteds Vej 10.Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10 Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10 Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10
1945. Forretningslokalerne på H.C. Ørsteds Vej på Frederiksberg, hvor det illegale kriminalpoliti holdt til.

Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10 Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10 Illegalt kriminalpoliti - H.C. Ørsteds Vej 10
Forretningslokalerne på H.C. Ørsteds Vej på Frederiksberg som de ser ud 10. januar 2013.Efter at Den tyske Bestættelsemagt havde interneret ca. 2.000 danske politifolk den 19. september 1944 stoppede stort set al dansk politiarbejde.

Tyskerne internede enkelte danske kriminalpolitifolk på Politigården i København og forventede, at de forsatte med deres arbejde, men forsøget lykkedes ikke.

Mange af de øvrige politifolk gik under jorden og deltog i modstandsarbejdet.

H.C. Andersen - illegal politimand H.C. Andersen - illegal politimand
Kriminalassistent H.C. Andersen etablerede et illegalt kriminalpoliti, der primært skulle beskæftige sig med, at indsamle oplysninger til brug for internering ved befrielsen og det senere retsopgør.

H.C. Andersens og hans gruppe foretog på anmodning også undersøgelser af personer, som Modstandsbevægelsen ønskede at likvidere. Se bl.a. sagen om "Præsten fra Hvidovre".
En journalist fra Politiken besøgte kommandokvarteret få dage før befrielsen. Men af sikkerhedsmæssige grunde bringes beretningen først den 11. maj 1945. (Del 2 af beretningen).

I bogen om "Interneringskartoteket" er samspillet mellem gruppen, der lavede kartoteket og kriminalpolitiet, meget fint beskrevet.I kælderen H. C. Ørsteds Vej 10C var der under besættelsen, som i alle andre kældre, lavet "murgennembrydning".

Kun et tyndt lag murværk adskilte ind til kælderen under H.C. Ørsteds Vej 12. Dette skulle give mulighed for, at kunne krybe i sikkerhed, hvis ejendommen var styrtet sammen og trappen spærret.

Murgennembrydning
Hullet kunne selvfølgelig også bruges, hvis man ville forsvinde diskret. Fra kælderen under nr. 12 var der murgennembrydning til næste ejendom o.s.v. Mange af de gennembrydninger, der blev lavet for nu mere end 70 år siden, er stadig synlige i mange kældre.H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C
Indretning af butik og kælder, som kriminalpolitiet disponerede over, er fra tegning ca. 1940. Facaden H.C. Ørsteds Vej 10C, som den ser ud i 2010, er ikke ændret meget siden 1945. Facade for de øvrige butikker er ændret fra det oprindelige karakteristiske hak butikker havde, da ejendommen blev opført i 1936.I mange år var der massageklinik i nr. 10C, som der også var flere andre steder tæt ved. "Lizette" var den søde imødekommende unge dame, der modtog kunderne i lokalerne i butikken i stuen og kælderen. Senere var der flere andre damer, der anvendte faciliteterne.

Butikken var under observation af journalister fra Ekstra Bladet, da man havde fået et tip om, at en særdeles højtplaceret politimand fra Københavns Politi jævnlig var gæst.Mindeplade


H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C
H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C H.C. Ørsteds Vej 10C
27. maj 2021 blev der opsat en mindeplade på H. C. Ørstedsvej 10C.

Søren Kiær og Jens Fleischer (begge fra ejendommen) er initiativtagere til opsætning af pladen.

Fra Frederiksberg kommune deltog rådmand Nikolaj Bøgh.

I kælderen er der i dag møbeludstilling. (Fotos: Nikolaj Bøgh og Dines Bogø).