Fabrikken Globus i Glostrup saboteret 6. juni 1944.. Dines Bogø ..Webmaster: Dines Bogø

Sabotage: Generelt ... Dines Bogø ... Globus: Omtalt


Cykelfabrikken Globus i Glostrup på Roskildevej 547 fremstillede flymaskindele til Den tyske Værnemagt.

Modstandsorganisationen BOPA besluttede, at fabrikken skulle stoppes. Efter en større forudgående rekognoscering og planlægning angreb mere end 100 mand den velbevogtede fabrik tirsdag den 6. juni 1944.

15 maskinpistolbevæbnede sabotagevagter bevogtede fabrikken.

BOPA Globus
BOPA's model af Globus.

BOPAs leder Børge Thing (dæknavn Brandt) fortæller, at de over 100 mand kom til fabrikken på forskellig måde. En del havde taget toget og de øvrige ankom primært i biler. Man skulle bruge i alt syv køretøjer, last- og personbiler, til retræten.

Globus Globus Globus
Plan over fabrikken Globus. Ud over selve gruppen, der anbragte sprængstoffet, var der placeret mange mand som dækning i området. Th. Den nu nedrevne fabrik angivet på nyere kort.

Globus, Brøndbyerne
Angrebet startede lidt over kl. 19. Vagterne bl.a. i skydetårnene blev nedkæmpet med håndgranater og håndvåben. Der blev anbragt 175 kg trotyl i fabrikken.

Globus Globus
7. juni 1944.

Angrebet varede lidt over ½ time og da modstandsfolkene trak sig tilbage efter sprængningen, blev de hyldet af mange lokale, der havde samlet sig på Roskildevej.


Et af de medbragte køretøjer var blev beskadiget under aktionen og folkene kaprede i stedet en DSB-Bus. Da modstandsfolkene i denne bus passerede fabrikken Carltorp på Roskildevej på vej mod København, blev de beskudt. Lægen Erik Hagens, der var chauffør blev dræbt, og kun med stort besvær lykkedes det en anden at overtaget rattet og køre videre med bussen.Globus
Globus

Globus
Globus
8. juni 1944. Ensartet tekst bragt i de censurerede dagblade.Fabrikken blev hurtigt genopbygget. Arkitekt Svenn Eske Kristensen, der oprindelig havde tegnet bygningen, stod for genopbygningen.

Globus
Beskrivelsen af fabrikken få uger før befrielsen.
Placering af cykelfabrikken Globus 1942 - 1966 - 1980. (Kort udlånt af Brøndby Lokalarkiv).

Globus
Den genopbyggede fabriksbygning i 2006. Nu nedrevet.Slår man op i "Grå efterlysningsliste" vil man kunne læse om Globus. Se mere om direktør Poul Tage Nielsen. Direktør P. T. Nielsen