Meget direkte hilsen til Ekviperingsbranchen. D. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Dobbeltmordet: Generelt ... Dines Bogø ... Trusler hjalp - Penge betalt


Sabotage mod Wesselsminde i Nærum

Wesselsminde, Nærum. Havesiden mod syd.

Den nuværende ejendom "Wesselsminde", Wesselsmindevej 15 i Nærum er tegnet af arkitekt Kristen Gording og opført 1923 for fru konsulinde Julie Nørgaard.


Ejendommen blev overtaget lige før besættelsen af direktør, grosserer (herreekvipering) Svend Ejnar Albertsen, Frederiksborggade 52, Kbh. K.


1947: Rækkehusene, der ses i baggrunden, blev opført i 1944.Hidtil har det ikke været muligt, at finde oplysninger i officielle rapporter om en aktion, der skulle være rettet mod fabrikant Hans Holten eller en af hans kolleger.

Aktionen er omtalt i det dengang illegale blad "Information":

Information 16.9.1944 (nr. 279): "Natten til fredag var der mystisk besøg på Wesselsmindes hovedbygning, som bebos af direktør Svend Albertsen, der dog ikke var hjemme. Nogle mænd overskar telefonledningerne og affyrede 5-6 skud gennem vinduerne".Der har været skrevet en del om, at firmaet Carl Holten/English House lavede uniformer til tyskerne. Det gjorde de også og modstandsbevægelsen mente derfor flere gange, at firmaet burde støtte med lidt penge til et godt formål. Andre firmaer, der leverede uniformer til tyskerne, havde fået tilsvarende henvendelser. Enten "venlig henstilling" eller mere direkte opfordring (brandattentater).

Direktøren, fabrikant Hans Holten var lidt "langsom med betalingerne", og derfor besluttede ledelsen i Holger Danske, at hjælpe lidt på hans hukommelse og "løfte om økonomisk støtte". Firmaet var også i slutningen af 1943 blev advaret. Man havde anrettet bål flere steder i bygningen.

Da krigslykken vendte for tyskerne var der en del danske firmaer, der arbejdede for tyskerne eller havde arbejdet for dem, der mente, at de kunne håbe på lidt tilgivelse efter krigen, hvis de støttede modstandsbevægelsen.

Firmaerne havde følere ude hos modstandsbevægelsen for at høre om, hvordan man bedst kunne støtte. Der blev lavet aftaler om økonomisk bistand, men firmaerne "glemte" nogle gange aftalerne.

Natten mellem 14. - 15. september 1944 omringede fem Holger Danske-folk Wesselsminde i Nærum. Gruppen havde fra kontaktmanden Finn Elmvang "John" fået at vide, at fabrikant Holten og familie boede i villaen. Gruppen disponerede over en benzindrevet bil, som de havde "lånt" af en ingeniør.


"Eigil" Povl Falk-Jensen beretter: Vi afbryder alle 4 el-luftledninger, skærer telefonledningen over og indleder derefter fra forsiden og havesiden en beskydning af villaen. Ikke for at ramme beboerne, men som en hilsen. Man forsøger at undgå at ramme den gennemgående trappe i bygningen. Specielt lofterne i stueetagen og på 1. sal led stor skade.Wesselsminde - Albertsen
KTAS telefonbog 1940.

At det ikke var fabrikant Hans Holten der ejede villaen vidste modstandsgruppen ikke. Måske havde familien Holten lånt ejendommen i en periode, hvor man ikke ønskede at være i rampelyset. Måske tog man fejl af to herrekviperingsfirmaer, der begge lå i Frederiksborggade i København?

Wesselsminde hovedbygning tilhørte fra 1939-1945 direktør Svend Einar Albertsen (kilde: Bl.a. Bygningsarkivet i Rudersdal Kommune). Hans Holten og familie boede (i.flg. Kraks Blå Bog) under og efter besættelsen i en større lejlighed i St. Kongensgade 128, Kbh.K.

Svend Ejnar Albertsen kendte bl.a. Hans Holtem via "Foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder".

Direktør Svend Albertsen beskæftigede sig også med herreekvipering og han handlede også som Hans Holten med Den tyske Værnemagt. Albertsen havde firmaerne Kent og Mester Dress.Der gik dog ikke mange dage før fabrikant Holten lod meddele, at en betroet medarbejder fra firmaet "Carl Holten / English House" ville komme i taxa til Amaliegade medbringende en mappe med penge til modstandsbevægelsen.

Den betroede medarbejder var naturligvis kontorchef Vilhelm Jacobsen oplyser modstandsmanden, der fik pengene. Modstandsmanden kendte Jacobsen fra Frederiksberg.

Mappen indeholdt ikke kun et symbolsk beløb, men et efter datidens forhold meget stort beløb.
Trusler hjalp - Penge betalt ... Dines Bogø ... Foredrag om Aktionen ... Dines Bogø ... Aktionen som Geocache
Efter besættelsen bekræfter seniordirektør Hans Holten, at han gav økonomisk tilskud til modstandsbevægelsen, men at det altid var firmaets kasserer der stod for udbetalingerne.

Kontorchef Jacobsen havde bestemt intet at gøre med de transaktioner siger direktør Hans Holten og han lægger meget vægt på at fortælle politiet, at Jacobsen overhovedet ikke var involveret i noget som helst, heller ikke i udlevering af tøj til de modstandsfolk og politifolk, der var under jorden.

Efter de udtalelser til politiet i februar 1948 bliver direktør Holten "overrasket", da politiet kan fortælle ham, at Vilhelm Jacobsen i 1947 i flere tilfælde i firmaets navn havde beskæftiget sig med økonomiske sager, der lå uden for han kompetenceområde.

Men det med, at det udelukkende var firmaets kasserer, der udbetalte penge til modstandsbevægelsen passer ikke. I flere tilfælde afleverer kontorchef Vilhelm Jacobsen personligt større pengebeløb nøjagtig som gruppelederen fra Holger Danske fortæller.

Dines Bogø
Wesselsminde, Nærum. Forside set mord nord. (Foto: Dines Bogø).

Efter besættelsen blev Svend Albertsen dømt for værnemageri, bøde og tilbagebetaling af fortjeneste samt fængsel. Straffen var mere hård end for de øvrige fabrikanter i branchen. Årsag var bl.a., at Albertsen havde udvidet firmaet for at kunne arbejde mere for tyskerne.Aktionen i Nærum Aktionen i Nærum
23. maj 2017. Research i Nærum.
Tv. "Eigil" fortæller nuværende ejer om aktionen den 14. september 1944.
Th. Povl Falk-Jensen og Dines Bogø foran sydsiden af ejendommen.