Avedøre Flyveplads.....................Webmaster: Dines Bogø
Avedøre Flyveplads

Vestfronten - generelt

Aeronautisk Aktivitet

Harvard i København Lufthavn

Zone-ambulance. 2. sept. 2012

Modelfly. 2. sept. 2012

Faldskærmudspring og fly. 2. sept. 2012

Diverse. 2. sept. 2012

Videoklip fra 2. sept. 2012

Dines Bogø .Flyvepladsen blev anlagt i 1917 af Krigsministeriet på et areal, som Hæren allerede ejede. I det sydvestlige hjørne opførte firmaet Julius Nielsen & Søn for Ingeniørkorpset 3 hangarer. Den sydligeste hangar blev nedrevet i 1932 i forbindelse med udvidelse af Gl. Køge Landevej.

I august 1943 overtog Den tyske Værnemagt pladsen, de 2 hangarer og de danske fly og reservedele, der bl.a. var overflyttet fra Værløse. På pladsen opførte tyskerne 10 motorprøvestande til brug for A/S Nordværk. De 10 bygninger fremtræder stadig som een sammenhængende bygning.

Militæret har for længst forladt bygningerne. Hangarerne har senere været anvendt bl.a. af Vestegnens Brandvæsen og veteranflyveklubber. Prøvestandene udlejes til forskellige private firmaer.

Kilde: Bl.a. Hans Kofoed's artikel i bladet "Fabrik og Bolig", 1-1987.

Avedøre Lufthavn, 3. august 1935, kl. 09.00. (Fotos: Erik Johansen).
Dansk Militærhistorisk Køretøjs-forening besøgte 26. september 2004 Avedøre Lufthavn.