Dragør Borgerlige Skyttelag - Skyttemarch 2007

Skyttelaget: Generelt


Tv. 12. august 2007 i Kongens Have. Th. 5. nov. 2009. Kong Richard d. I besøger Æresoldermand, Ex-kong Erik Hermann.I anledning af Skyttelagets 80 årsdag havde 8. Regiments Musikkorps på foranldning af ex-kong Claus d. I komponeret en særlig march til Dragør Borgerlige Skyttelag.

Musikdirigent Henrik Madsen præsenterede marchen og korpset spillede den første gang i Kongens Have 12. august 2007. Marchen, der hurtig blev meget populær, blev senere spillet adskillige gange i løbet af formiddagen.


Skyttemarch med indledning Skyttemarch uden indledning ..... Dines Bogø ..... Skytterne på Øresunds Allé