8. Maj 1945. "Radiogruppen". Rønne, Bornholm.............Webmaster: Dines Bogø


Artikel i Bornholms Tidende. 2. september 2017.Bornholm: Generelt ... Dines Bogø ... Bornholms Tidende 2/9-2017 ... Dines Bogø ... Besættelsen: Generelt


Utallige er de artikler og bøger, der er skrevet om Bornholm i de dobbelt kritiske dage i maj 1945.

Ligger der fast, hvad der skete? Hvem havde ansvar for de russiske angreb på Rønne og Nexø? Svigtede den nye regering? Kunne Amerikanerne og Briterne ikke enes om en fælles holdning over for Moskva?

Kunne den tyske kommandant flådekaptajn Gerhard von Kamptz have overgivet sig uden at overtræde direkte ordre fra Den tyske Regering i Flensburg?

Hvorfor sendte Moskva så mange besættelsestropper til Bornholm maj 1945 - april 1946?

Hvad fik Sovjet til at trække sig fra den strategiske ø midt i Østersøen?Forklaringer


De omtalte mange bøger og artikler angiver, så godt det er muligt, begivenhederne time for time. Hvem vidste hvad og hvornår?

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
Tæt ved Almegårds Kaserne finder man villaen, der i få timer nåede at være "Kommandocenter".

Tilsyneladende findes der ikke noget helt entydigt svar på ret mange af spørgsmålene og her er det ikke meningen, at forsøge at besvare dem.Ferie på Bornholm


Alle har deres foretrukne feriesteder i ind- og udland. Vi bliver aldrig trætte af Bornholm. Der er mange muligheder for fortsat at se allerede eksisterende spændende steder og nye kommer hele tiden til.

Efter at have kigget på nedlagte jernbanestationer, spor af tyske og russiske anlæg har der også været tid til at genbesøge de mange museer på øen.

Fruen har accepteret, at vi "lige skal fordi" et eller andet anlæg, når "vi er i nærheden". Bare det ender med, at vi også besøger nogle spændende butikker samt besøger de mange gode strande og spisesteder.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945

Lederen Karlo A. Dam OZ4AD mangler på foto.
D. Bogø Det officielle foto af "Radiogruppen" med 12 mand. Måske fra Politistationen i Rønne.

Fra venstre:
Bankassistent Ivar Pedersen OZ4RB
Telefonmekaniker Andreas Kjøller OZ4KA
Skomager Poul Clausen
Radioforhandler Helge Andersen
Mekaniker Kaj Eriksen OZ4BN
Kommis Aage Madsen
Mekaniker Otto Nielsen
Mekaniker Vagn Thinggaard
Restauratør Svend Høholdt
Kommis Orla Rønne Jensen
Telegrafist H.O. Mikkelsen OZ7HM
Montør Svend Aage Koefoed.
Radiogruppen i Rønne


I de omtalte beskrivelser er der næsten altid gengivet et foto af bankassistent Ivar Pedersen, der sidder på loftet af Nyker Præstegård, hvor han er i radiokontakt med København.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
Det uofficielle foto af "Radiogruppen" med alle 13 mand. Mandskabet har byttet pladser og nu er gruppelederen Karlo Dam med yderst til venstre.

Nu afdøde radiotelegrafist Hans Otto Mikkelsen (1910-1990) ved Rønne Lufthavn fortalte mig for mange år nogle detaljer om den 13-mand store radiogruppe, der kom i aktion i majdagene 1945.

Ved siden af sit professionelle job i lufthavnen, var han ivrig radioamatør med kaldesignalet OZ7HM. OZ = Danmark. 7 tildelt de ældste licenserede radioamatører.

"Mik" startede som radioamatør, da han var på Sømandsskolen i Svendborg i 1927. Året efter kom han til Nexø. Han havde kaldesignalet ED7HM Europa Danmark 7 Hans Mikkelsen, der året efter blev udskiftet til "ny international standard".

I 1942 flyttede han til Rønne og i begyndelsen af tresserne kom han til Københavns Lufthavn som telegrafist.

"Mik" fortalte om, hvordan telefonmekaniker Andreas Kjøller "OZ4KA" i Radiogruppen havde skaffet sendeanlægget. Det var en ældre skibsstation fra Toldvæsenet og modtageren var af mærket Always.

Først havde man ved Befrielsen etableret sig på Rønne Politistation, hvor Modstandsbevægelsens ledelse også havde opslået kvarter.

Man glædede sig over Befrielsen i lighed med befolkningen i det øvrige Danmark. Det blev også kendt, at tyskerne ville nedlægge våbnene så snart, der kom en britisk officer til Bornholm. Som bekendt kom der ikke en britisk officer og tyskerne betragtede ikke Modstandsbevægelsen, som en del af den britiske hær.8. maj 1945


Efter at russiske observationsfly den 7. maj 1945 var blevet beskudt af tysk "FLAK" antiluftskyts blev Rønne og Nexø udsat for uvarslede russiske luftangreb.

Tirsdag den 8. maj 1945 ville russerne iflg. nedkastede flyveblade sandsynligvis igen angribe Rønne og Nexø. Russerne forlangte tyskernes overgav sig senest kl. 10.00.

Allerede lidt over kl. 9 kom de første angreb. I dette tilfælde kan forskellige tidszoner have spillet en rolle. Danmark havde sommertid, som i Tyskland.

Modstandsbevægelsen kommandostation i Rønne var flyttet til Nordskoven, nærmere bestemt til Villa Rydhave på Haslevej 140 i Knudsker Sognekommune. Her begyndte man, at klargøre radiosender- og modtager samt ophænge en trådantenne.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
"Villa Rydhave" er af og til nævnt i litteraturen, som det sted, hvor kommandostationen blev etableret om morgenen den 8. maj 1945. Villaen ligger Haslevej 140 og husnavnet er bevaret.

Rønne Modstandskompagni rykkede ind på den nærliggende Sejersgård. Senere blev flere delinger flyttet til Risenholm.

Villa Rydhave havde tilhørt afdøde proprietær kaptajn, sognerådsformand Niels C. Koefoed (Ridder af Dannebrog).

Uheldigvis havde tyskerne valgt at opstille et transportabelt FLAK (Flugabwehrkanone) 100 meter fra Rydhave.

Svend Høholdt (restauratør på Palæ Cafe) fra radiogruppen, der var ved at fastgøre en antenne i et højt træ, sprang ned, da sprængstykker fra det tyske FLAK-skyts regnede ned over området.Nyker Præstegård


Radiogruppen fulgte Modstandsbevægelsens ledelse, da det blev besluttet at flytte til Nyker Præstegård.

Man valgte Nyker, bl.a. fordi der var et elværk, hvor man kunne få opladet batterier til radioerne. Samtidig var en af sanitetsgrupperne placeret i Nyker.

Som ved Villa Rydhave var der en høje træer tæt ved Præstegården. Det kunne dæmpe radiosignaler, men det var erfarne radiofolk, der havde lavet eksperimenter med antenner, så man fandt et sted, hvor trådantennen kunne fastgøres uden at bevoksningen generede for meget.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
Nyker Præstegård, Ellebyvej 2. (Gården i forgrunden). Radiogruppen befandt sig på loftet af hovedbygningen.

Fra stueetagen blev der hentet borde og stole op på loftet, så man kunne indrette sig. Ingen vidste, hvor længe man skulle være aktiv. Desuden var telefoncentralen i Rønne ikke bemandet pga. bombardementet og man vidste heller ikke, hvor stor skade, der var sket på telefonnettet og om der fortsat kunne etableres forbindelse uden for Bornholm.

Sent om natten den 7. maj 1945 havde Amtmand P. Chr. von Stemann været i kontakt med Udenrigsministeriet i København der igen havde været i kontakt med den britiske repræsentant i Danmark generalmajor R. H. Dewing.

Lederen af radiogruppen Karlo Dam, der havde deltaget tidligere i forskellige illegale transportopgaver bl.a. via Christiansø, var selv radioamatør. Han lod mandskabet vælge, hvem der skulle betjene radiostationen.

Det gav næsten sig selv. Det blev "Mik", da han var professionel og han kunne sende og modtage med højere hastighed end Ivar Pedersen "OZ4RB", selv om denne var en habil operatør ved morsenøglen.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945 Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
Tv. Radioamatør OZ4RB Ivar Pedersen på loftet af Nyker Præstegård. Et mindre kendt foto, der er medtaget bl.a. for at vise, at man havde medtaget flere blybatterier for ikke at løbe tør for strøm. Th. MIK" OZ7HM ville ikke fotograferes og det endte kun med denne dårlige optagelser, der ikke skulle bruges.

Man kaldte København mange gange, men fik ikke noget svar. Fyrmesteren på Christiansø hørte derimod opkaldene og på et tidspunkt brød han ind og spurgte, om han skulle kalde Lyngby Radio, da man havde en kraftigere sender og bedre antenneforhold.

Det lykkedes, at få Lyngby Radio til at lytte på den frekvens man sendte på fra Nyker og fra ca. kl. 11.00 var man i kontakt med København.

Amtmanden bad om at få sendt flere telegrammer til Udenrigsministeriet og der blev sendt beretninger til Krigsministeriet mange gange om situationen. En enkelt gang lånte en journalist mikrofonen og forsøgte, at sende en længere beretning. Tale opfattes ikke så godt som morsesignaler og beretningen kom ikke rigtig igennem.

Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945 Radiogruppen. Bornholm 8. maj 1945
Tv. Ivar Pedersen ved morsenøglen. Det mest vellykkede af de fotos, der blev taget på loftet. Th. På Forsvarsmuseet i Rønne genfinder man den stol, som radiooperatørerne brugte på loftet af Nyker Præstegård.

I København var det kaptajn i hæren Svend Schjødt-Eriksen, der modtog telegrammerne i Krigsministeriet. På Bornholm forventede man, at telegrammerne straks blev bragt videre til rette myndigheder, men efterfølgende kan man have en formodning om, at netop Schjødt-Eriksen selv har svaret, som han havde gjort i andre situationer.

Da der endelig kom svar fra Schjødt-Eriksen løb ordren på, at Modstandsbevægelsen skulle indgå i samarbejde med De Sovjetiske styrker og fortsat sende beretninger.

Flere havde fået nok. De nedlagde våbnene og forlod Modstandsbevægelsen.9. maj 1945


Radiogruppen pakkede sammen og flyttede tilbage til Rønne, hvor Modstandsbevægelsens ledelse var rykket ind på Rådhuset.

Der var taget flere fotos af Radiogruppen, da de var på Rønne Politistation i de glade dage og på loftet på Nyker Præstegård, var der taget flere fotos af operatørerne den 8. maj 1945.

"Mik" ville ikke fotograferes og optagelsen blev derfor ikke særlig vellykket. Derimod blev det til et par gode fotos af Ivar Pedersen. Derfor er det en af de optagelser, der efterfølgende er gengivet i bøger og artikler.

I udstillingen på Forsvarsmuseet i Rønne genfinder man den stol fra Præstegården, som radiooperatørerne anvendte den 8. maj 1945.

Enkelte fra Radiogruppen fortalte om deres oplevelser. Lederen Karlo Dam ville ikke bidrage hverken dengang eller senere, som han sagde. "Andre har fortalt, hvad der skal siges". Han var ikke meget for at fortælle om sin indsats under og efter Besættelsen. På det mest kendte fotos af Radiogruppen ser man mandskabet, men ikke lederen.

I 1970 holdt ni medlemmer fra den gamle radiogruppe jubilæumsmøde i "Restaurant Industrien" i Sct. Mortensgade.

Selv om det kun var en kort periode, hvor der ikke var telefonforbindelse mellem Rønne og København, er begivenhederne på loftet af Nyker Præstegård altid med i beretningerne, når der skrives eller fortælles.