Privatbanken i Kjøbenhavn.... Dines Bogø ....Webmaster: Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø Bankdirektør Tietgen Nordea på Amager 100 år Museum i København Privatbanken på Amager Jubilæum 1907
Dines Bogø
C.F. Tietgen