Kriegslazarett Kopenhagen på FrederiksbergiiiiWebmaster: Dines Bogø


Nyelandsvej Lazaret

Lazarettet: Generelt

Generelt om Kriegslazarett Kopenhagen på Frederiksberg - "Nyelandsvej Lazaret"

Dines Bogø Dines Bogø
Placering i StorkøbenhavnI de bøger om besættelsestiden, som forlaget har udgivet eller vil udgive, er Lazarettet på Nyelandsvej omtalt. Det har kun i meget begrænset omfang været muligt at finde illustrationer i danske arkiver af "Kriegslazarett Kopenhagen". Supplerende oplysninger og rettelser modtages gerne.

Dines BogøFra 20. august 1940 disponerede Den tyske Værnemagt over en del bygninger på Frederiksberg Hosptial. Bygningerne der lå i den vestlige ende af hospitalets område blev afspærret med en ca. 2 meter højt plankeværk. Indkørsel til Det tyske Lazaret var fra Nyelands Plads på hjørnet af Nyelandsvej og Stockflethsvej.

Efter befrielsen var der er i en periode indkvarteret tyske flygtninge i de beslaglagte bygninger og frem til og med august 1947 fungerede de beslaglagte bygninger som lazaret for tyske flygtninge.

I et vist omfang havde hospitalets ledelse været nødt til at indgå i et praktisk samarbejde med den tyske administration. Således blev der fra hospitalets køkken leveret mad til lazarettet. Desuden var det dele af hospitalets tekniske mandskab, der også skulle vedligeholde de beslaglagte bygninger.

Dines Bogø.
Udsnit af aftale fra 1940.

Det tekniske mandskab, der servicerede lazarettet, disponerede over bygning 32. Mandskabet havde nøgle til en lille låge i plankeværket, så de kunne komme ind på "Det danske område".

Hospitalet skulle også levere udstyr til lazarettet, herunder senge.

Tunnelsystemet mellem bygningerne, der allerede var etableret i forbindelse med hospitalets start i 1903, var i begyndelsen intakt mellem de danske og "tyske" bygninger.

Efter modstandsbevægelsen havde brugt tunnelsystemet til at befri nogle fanger fra bygning 34 (tidligere fødeafdeling og gynækologisk afdeling) blev tunnelsystemet afspærret mellem de to områder.

I befrielsesdage undslap flere danske fanger fra Lazarettet via tunnelsystemet hjulpet af sygepasseren Karl Heinz Neumann, der havde åbnet for en afspærret udgang.

Det forlyder at tyskerne i slutningen af besættelsen beslaglagde dele af det tidligere Amtsygehus på Nyelandsvej. Amtsygehuset var blevet nedlagt i 1939, da Amtsygehuset i Gentofte var blevet udbygget med sengebygning nr. 3.

Dines Bogø
Amtsygehus på Nyelandsvej.

Overlæge Kirsten Lylloff skriver i 1999, at tyskerne kun rådede over 260 sengepladser kort tid før kapitulationen (der var 1.500 patienter på lazarettet). De 260 pladser fik de allerede i november 1940. Så noget kunne type på, at tyskerne IKKE fik yderligere sengepladser.I en opgørelse fra Statens civile Luftværn pr. 1. januar 1946 fremgår det, at der i Storkøbenhavn er 15 tyske flygtningelazaretter, heraf 3 på Nyelandsvej og 2 andre også på Frederiksberg.

Infektionskrankenhaus, "Bellahøj", Nyelandsvej. Fasan 3086.
Nerveklinik, Nyelandsvej, Fasan 3272.
Ohrenabteilung, Nyelandsvej. Fasan 3271.

Behelfs-Frauenklinik, Rathsacksvej, Eva 2680. (Kvindeherberg).

Internes Krankenhaus (für Haut- und Geschlechtskranke),
Forchhammersvej 18. (Hud- og kønssygdomme).


Plan fra marts 1941. Afspærret område og beslaglagte bygninger. De 4 små skraverede felter ved bygning 21 og 34 er tyske bunkeranlæg.


Plan fra 2004 med indtegnet afspærret område 1941.Kilder:
1914: Frederiksberg Kommunes Hospital og Forsørgelseshjem.
1924: Tidsskrift for Sygepleje.
1945: Det Kongelige Biblioteks Billedsamling (Besættelsen).
1946: Fire Maaneder i Kældercelle af Eugene Kofoed-Jensen.
1946: Statens civile Luftværn. Antal tyske flygtninge.
1951: Frederiksberg gennem 300 aar.
1953: Tidsskrift for Danske Sygehuse, nr. 22. November 1953.
1966: Mange er kaldede af Flemming B. Muus.
1970. 3. maj. Dagbladet Politiken.
1987: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949 af Henrik Havrehed.
1999: Kan lægeløftet gradbøjes af Kirsten Lylloff, Historisk Tidsskirft.
1999: Uddrag fra forstander Anne Bondegaards jubilæumstale.
2003: Frederiksberg Hospital 100 år.
2004: Fotos: Dines Bogø.
2006: Frederiksberg gennem tiderne XXIX.

Frederiksberg Bibliotek.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Frederiksberg Kommune, Teknisk afdeling.
Dansk Kvindebiografisk Leksikon (diakonisse Kirstine Bartenfelth).