Nordfronten - Ordrup Krat batterier........Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt ... Dines Bogø ... Østre Kratbatteri: Sept. 2009 ... Dines Bogø ... Gentofte: GenereltMedlemmerne (Christian Raun og Frederik Ottesen) fra Dansk Militærhistorisk Selskab deltog i foto- og filmoptagelser den 12. juli 2012 på Klampenborgvej (den tidligere Dæmning II).


Batterierne er opført i 1887 som flankeforsvar for Den nordre Oversvømmelses dæmninger I til IV. De blev nedlagt i 1920. (Udsnit Dalbergs kort).

Begge de to anlæg fungerede fuldstændigt som dobbeltkaponiererne på Vestvolden, dvs at de indeholdt to sæt á en kanon, to maskingeværer og en projektør, der hver især samlet beskød/-lyste mod øst henholdsvis mod vest. Derudover var der foran dem begge to et "dæmningsbatteri" der skød frontalt hen ad dæmningen.

På det vestre ses de to fundamenter stadig - på det østre vides det ikke om batteriets fundamenter er bevaret under den tribune, der ligger foran Østre Ordrup Kratbatteri. De to maskingeværstillinger mellem batterierne findes endnu.
Orlogskaptajn Peter Thorning Christensen
2005 og 2011. Vestre Ordrup Kratbatteri kasemat ligger bag Dæmning II (nuværende Klampenborgvej, hvor Gentofte og Lyngby kommuner mødes). Batteriet bestod af en betonstøbt kasemat og et flankeringsanlæg. Kasematten blev på et tidspunkt stillet til rådighed for spejderne fra Ermelundstroppen.


2005 og 2011. Vestre "dæmningsbatteri", der kunne skyde frontalt hen ad dæmningen.


Tv. 2005. Klampenborgvej ved kommunegrænsen. Daværende Dæmning II. Th. 2011. Vest for vejen ses spor af stemmeværket.


2005. Daværende Bassin II, området vest for Dæmning II (Klampenborgvej).


2005 og 2011. Daværende Bassin III, området øst for Dæmning II (Klampenborgvej).


Besøg i området ved Dæmning III og Vestre Ordrupkrat Batteri 29. marts 2014.

2005. Østre Ordrup Kratbatteri ligger inde på Galopbanens område syd for daværende Dæmning III. Her er det kun kasematten der kan ses. "Dæmningsbatteriet" er måske fjernet i 1910, da man opførte Den Kongelige Tribune på Galopbanen. Kasematten anvendes i begrænset omfang som depot.


Østre Ordrup Kratbatteri fotograferet før 1997. Foto fra bladet "Ingeniøren" 5. april 1996.


2005. Dæmning III blev fjernet i forbindelse med anlæg af Galopbanen. Altså 10 år før man nedlagde de øvrige anlæg på Nordfronten.


2004. Syd for batterier findes det maskinrum (ved indkørslen til Ordrupgårdsamlingen) der leverede strøm til Ordrup Kratbatterierne.