Kbh. Befæstning, Nordfronten. Hovmarksstillingen

generelt: Nordfronten ... Dines Bogø ... Oversvømmelsesanlæg


Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Hovmarkstillingen. Batteri, der skulle beskytte Dæmning I, angivet med blå ring. Projektørstillingen syd for batteriet er fejlagtigt anført som "Ermelunds Batteri" på kortet, der er udgivet i 1939.Hovmarksstillingen, der skulle beskytte oversvømmelsesområdet ved Dæmning I, blev bygget i 1912-1914. Det bestod af et batteri og en projektørstilling.

Stillingen blev nedlagt i 1919. Projektøranlægget ligger ved nuværende Soløsevej 54-56. Dæmningsbatteri I, der ikke er synlige spor af, lå på adressen Skovvej 65A.

I 1951 blev den nuværende villa på Soløsevej 54-56 opført af landsretssagfører Knud Lausten Svendsen. Villaen er senere udbygget bl.a. i 1986. Anlægget er fortidsmindefredet.

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Matrikelkort ca. 1920 og anlægget ca. 1950 kort tid før parcel blev bebygget. (Foto: Tom Wismanns arkiv).

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Matrikelkort ca. 1930 og ca. 1952.

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Villaen Soløsevej 54-56 opføres 1951. (Foto: Tom Wismanns arkiv) og tegning fra november 1950.

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
1950-1951. Soløsevej 54-56 opføres. (Fotos: Tom Wismanns arkiv).

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Plan ca. 1970 og Soløsevej 54-56 ca. 1955. (Fotos: Tom Wismanns arkiv).

Hovmarksstillingen - Dines Bogø Hovmarksstillingen - Dines Bogø
Plan ca. 1986 og Soløsevej 54-56 ca. 2005. (Foto: Tom Wismanns arkiv).