Ermelunden - Nordfronten D. Bogø Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt dines bogø Befæstning: Generelt


I 1914-1915 havde Krigsministeriet planlagt anlæg af et morterbatteri i den nordvestlige del af Ermelunden (syd for Klampenborgvej ud mod markerne).

Anlægget skulle bl.a. støtte Garderhøjfortet. Selve morterstillingen var planlagt som et jordanlæg. To krudtmagasiner blev opført, og de ligger stadig på vestsiden af Ermelundsvej. Det nordligste næsten tildækket. Det sydligste mere synligt.


Nordre Krudtmagasin på Ermelundsvej.


Søndre Krudtmagasin. Postkort.


Søndre Krudtmagasin på Ermelundsvej.