Nordfronten: Bernstorff Batteri. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Mere om Nordfronten .. Dines Bogø .. Mere om BefæstningBernstorff Batteri indtegnet på nyere luftfoto. Krudtmagasin ligger i den nordlige del af batteriet.


Matrikelkort 1929 og 1933


Matrikelkort 1936 og 1966Bernstorff batteri, der var en del af forsvaranlægget på Nordfronten, blev anlagt i 1888 og nedlagt i 1920. Bernstorff batteri blev solgt til Gentofte kommune.

I 1927 fik "1 Gjentofte spejdertrop" lov til at bygge en hytte på den nordlige del af grunden.

Spejderhytten, der blev nedrevet i 1938, hed "Skansen".

I slutningen af trediverne ønskede Gentofte kommune at udstykke arealet. Batteriet lå på de nuværende grunde Fansanhaven 1-3, Smakkegårdsvej 59-61 og Smakkehøj 2 samt del af Smakkegårdsvej.

I dag kan man ikke se, hvor batteriet har ligget. Krudtmagasinet blev benyttet af spejderne indtil 1938.

Karen og Erik Grønlykke, der købte grunden med krudtmagasinet i august 1943, lukkede nedgangen i 1952 efter af villaen var færdigopført året før. Efterfølgende ejer åbnede nedgangen igen i 2000, da han fik et tip fra undertegnede om, at der lå et krudtmagsin under hans garage.

Dines Bogø1941 skrev obertløjtnant E. Dalberg en beretning om Befæstningsanlæg i Gjentofte Kommune i "Meddelelser fra Historisk Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune":

Gjentofte- og Bernstorffbatterierne: Deres opgave var, at beherske den foran liggende Del af Søndre Oversvømmelse, Overgangene over denne samt det Vest for Oversvømmelsen liggende Terrain. Det var aabne, traveserede Jordværker uden Grav, men med Betonkrudtmagasiner. De havde et ca. 2 m højt og ca. 10 tykt Brystværn med bagved liggende Kanonbænk. Paa hver Fløj fandtes en svær Jordtravers samt en større Travers for hver 2 Kanoner og mellem disse en mindre Travers til Dækning med Sprængstykker. Hvert af Batterierne havde Standplads for 4 Kanoner.  Gjentoftebatteriet er udstykket og bebygget.

Citat fra 1941.


1920. Hærens foto.
Rejsegilde 1926-1927 på spejderhytten "Skansen".


Ansøgning fra grosserer Max Frellesvig, Fuglegårdsvej 19, Gentofte.

 
Spejderhytten "Skansen" 1927.

Dines Bogø - Bernstorffbatteri
1927. Org: Det Kgl. Bibliotek. 1. Gjentofte Gruppe

Krudtmagasinet blev lukket 1952. Genåbnet 48 år senere.


 

        
Krudtmagasinet genåbnet 2000

 
Placering og tegning af Krudtmagasin.