Kystvejen. Kbh. Lufthavn. Dengang og Nu........Webmaster: Dines BogøLufthavnen: Generelt Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Kystvejen: Generelt Kystvejen: Ønske 1945


Den gamle kyststi langs lufthavnen


Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
6. august 1935. Kyststien, som civile kunne benytte. Her ud for den oprindelige del af Lufthavnen. Til venstre ligger terminalen, kaldet "Træslottet" opført i 1925. Foran ses "Hammers Restaurant" og i baggrunden skimtes brændstofbeholdere på Kastrup Havn. (Foto: Erik Johansen).

I dag kører vi ad Kystvejen uden ofte at tænke på, at det er en forholdsvis ny vej øst om lufthavnen.

Torsdag den 20. november 2003 kl. 12.11 blev den røde snor klippet til den nyetablerede Kystvej.

Skulle der have været en "kystvej" allerede før besættelsen i 1940?

af Dines Bogø

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
Blå linje angiver den gamle sti, som mange benyttede før tyskerne afspærrede lufthavnen i april 1940. Nr. 4: Krudthus som restauratør Hammer købte og indrettede som restaurant. Nr. 5: Krudthus anvendt af lufthavnen som fårestald og fjernet i ubemærkethed omkring 1948. (Kort fra 1945 og 2005).

I nyere tid er der blevet etableret en cykelsti "Amager rundt". I trediverne talte man om en bilvej "Amager rundt".

Hvorfor gik der så lang tid inden der blev etableret en kystvej?

Københavns Lufthavn har hele tiden haft en Kystvej, men den lå "inden for hegnet" og var udelukkende beregnet for køretøjer, der havde tilladelse til at bevæge sig i det sikrede område.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
21. maj 2017. Området "Lufthavn Syd" og grænsen mellem Dragør og Tårnby kommuner. (Foto: Kortforsyningen).

Efter etableringen af Øresundsbroen og den tværgående motorvej opstod der ofte problemer med trafikken i nord-syd gående retning på Amager. Bl.a. også fordi man havde lukket flere tilkørsler på Amager til motorvejen.

Hvem skulle betale? Tårnby kommune, hvor det meste af lufthavnens areal ligger, mente ikke, at deres borgere umiddelbart havde brug for en kørevej uden om lufthavnen.

Dragørs daværende borgmester havde gode relationer til amt, nabokommune og lufthavn. Amtet ville gerne have en cykelsti Amager rundt. Ansatte i lufthavnen måtte ikke i samme omfang, som før 11. september 2001, benytte den indre Kystvej. Dragør ville have gerne udviklet industriområdet ved A.P. Møllers Allé.

Dragør kommune betalte med til anlæg af Kystvejen inde i Tårnby kommune og Tårnbys borgmester modsatte sig ikke, at vejen blev anlagt.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
Landliggeren Erik Johansen fra Sundby kørte ofte ad kyststien, når han skulle til og fra Dragør. 6. august 1935 kørte han ad Nordre Strandvej og krydsede Ryvej. Så hen over Maglebylilles marker mod nord, forbi Krudthus 5 og 4 og så var han på Amager Strandvej ved Lufthavnen. (Privatarkiv).

Bilvejen kom aldrig. Søndre Strandvej i Dragør skulle have været en del af "Amager rundt", men Store Magleby kommune tøvede. Så anlagde Luftwaffe et stor radarstation på det sydelige Amager og efter besættelsen gik der lang tid før man for alvor igen begyndte, at tænke på bilkørsel.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
I trediverne var der ofte flyvestævner i "Kastrup Lufthavn". Bilister kunne stille køretøjet tæt ved og campisterne langs Strandstien lå i første parket. Krudthus 5 på Strandstien, tæt ved Ryvej, ligger lige uden for fotooverkant. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Vejen langt Øresund mellem krudthusene


Amager Strandvej er anlagt af militæret så man kunne have forbindelse mellem de fem krudthuse, der var opført ved kysten omkring 1780.

Efter at militæret solgte krudthusene i 1923 kom den sydligste del af vejen til at ligge inde i den nyanlagte lufthavn. Lokale kunne bruge jordvejen mellem krudthus 4 og 5 og den sidste ½ km til Ryvej opstod som sti.

Mange fra Dragør og Store Magleby brugte stien til og fra Kastrup lige indtil den 10. april 1940, hvor Luftwaffe opstillede vagter, der forbød færdsel ad stien. Kort tid efter blev der opsat et mindre hegn og skilte der advarede om, hvad der kunne ske, hvis man trængte ind på "Fligerhorst Kopenhagen", som Københavns Lufthavn nu også kom til at hedde.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
Maj 1940. Nye forbudsskilte er opsat ved alle indkørsler til Københavns Lufthavn. Politimesteren anvender stadig det tidligere navn "Kastrup Lufthavn", som lufthavnen hed før april 1939.

I flere årtier efter besættelsen kunne man uofficielt smutte langs lufthavnen ad den gamle sti, som tyskerne havde udbygget til "ydre patruljevej".

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
1944. Luftwaffe anlagde en ydre patruljevej og i flere årtier kunne man uofficielt anvende smutvejen til/fra Kastrup, hvis man kunne overbevise Sydvagten om, at man havde et ærinde i Lufthavnen.

Af sikkerhedshensyn blev den trafik stoppet. Så kom muligheden igen for civile, da Københavns Amt, Københavns Lufthavne og Dragør Kommune indgik en aftale om en kystvej.Den nye Kystvej


Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
Sommeren 2003. Man er ved, at lave opfyldning "uden for Lufthaven" til den nye offentlige Kystvej. (Foto: Poul Broholm).

Københavns Lufthavne A/S havde på to måneder fået etableret det tekniske med flytning af hegn og nyanlæg af veje. Københavns Amt skulle stå for drift og vedligeholdelse, herunder saltning og snerydning. Investeringen i vejen var fordelt ligeligt mellem Københavns Amt, Dragør Kommune og Københavns Lufthavne A/S.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
20. november 2003. Københavns Lufthavnes Chrysler Windsor årgang 1952 kørte i spidsen for kortegen, da den røde snor blev klippet. Vognen har tilhørt Kongehuset. Oprindelig Dronning Alexandrine og efterfølgende hendes yngste søn Prins Knud. (Foto: John Hinsch).

Vejstrækningen, der åbnede i 2003, er 4,9 km lang og den ligger ca. 1 km ude i Øresund i forhold til den oprindelige kystlinje.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
20. november 2003. Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, Lufthavnsdirektør Niels Boserup og Borgmester Asger Larsen havde betalt anlægget. Borgmester Henrik Zimino fra Tårnby kommune var inviteret med. (Privatfoto).