Kastrup Fort, Sundbyøster, København...........Webmaster: Dines Bogø

Sydfronten: Generelt Foredrag: Kastrup Fort ... Dines Bogø ... Besøg inde og udeLæs også i Københavns Kommunes brochure om Kastrup Fort. Brochure findes biblioteker m.v.Kastrup Batteri blev færdigopført i 1887. Ombygget i 1909 og så benævnt Kastrup Fort.

Kastrup Fort blev nedlagt i 1922. Københavns kommune overtog fortet 3 år efter og i mellemkrigsårene var det et yndet udflugtmål. Der var restaurant, dans, biograf m.v.

Den tyske værnemagt beslaglagde fortet, og efter befrielsen blev det i et par år anvendt til indkvartering for tyske flygtninge, primært forældreløse børn.

På vestsiden, ved den nuværende vejplads, var der dengang opstillet barakker. Kasematbygningerne i fortkernen blev ikke anvendt til indkvartering af flygtningene.

Ofte har det været omtalt at tyskerne har foretaget henrettelser af egne soldater i fortkernen. Flere spor kunne type på, at det kunne være korrekt.

I halvtresserne forsøgte man at genoplive stemningen fra trediverne med forlystelsespark m.v.

Anlægget blev i 1969 fredet som parkareal.

I dag er der fortsat offenlig adgang bl.a. til restaurationen på toppen af anlægget.

Da fortet blev bygget nedrev man et krudthus/krudttårn (nr. 3 af 7) fra 1781.

Amager Strandvej, hvor fortet ligger, hed tidligere Krudttårnsvej. Af de oprindelig syv krudhuse eksisterer et på Amagerbro, et i Sundbyøster, et i Dragør og et i Store Magleby.

I Dragør er der stadig en vej, der hedder Krudttårnsvej. Her ligger også to krudttårne/krudthuse fra 1780-1783.