Kanonrøret og Ankeret
Fra bogen "Dengang og Nu. Del 6".


Kanonrøret ved sejlklubben på Nordre Mole stammer fra en af de 6 kanonbåde fra Dragør, der i 1808 var i kampen mod det engelske linieskib Africa. Kampen, der varede over 3 timer, foregik den 20. oktober i Øresund ud for Dragør, og det lykkedes kanonbådene at beskadige det engelske linieskib.

De 5 mand, der blev dræbt, da et kanonrør eksploderede blev begravet på St. Magleby kirkegård.

Linieskibet nåede i sikkerhed ved Malmö, hvor det efter flere ugers reparation fortsatte til et værft i England.

Kanonbådene tilhørte "Amager-National-Armés roflotille". Kommandørkaptajn J.C. Krieger forsøgte med sine kanon- og morterbåde at genere de engelske skibe, når de sejlede til og fra Østersøen.

Ankeret ved siden af kanonrøret, der er fisket op i Køge bugt, stammer fra et svensk skib fra forrige århundrede.

På Orlogsmuseet på Christianshavn er der en særudstilling (1996) om kanonbådskrigen mod England. Her vises bl.a. et panorama med skibsmodeller i skala 1/200. Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har til udstillingen bygget de 29 kanonbåde og det engelske linieskib "HMS Africa", der deltog i slaget ud for Dragør i oktober 1808. I panoramaet indgår over 1700 små håndmalede figurer.1927: Familieudflugt til "Grotten" over for Elisenborg. Anker og kanonrør blev efter besættelsen flyttet til havnen. (Foto: Nicoline Eva Larsen) og ved Dragør Sejlklub 1993. Indskriften på stenen lyder: MINDE OM ROFLOTILLENS KAMP 20. OKTOBER 1808.


Det engelske linieskib Africa blev angrebet af ikke mindre end 29 danske rokanonchalupper den 20. oktober 1808 ved Dragør. Englænderne fik deres sag for, mens det endnu var vindstille, men da mørket faldt på og en brise fik linieskibet i bevægelse, roede flotillen hjem til Dragør. Her ses en af kanonbådene efter en engelsk træffer, der anrettede betydelig skade i de åbne både. (Foto udlånt af pressefotograf Bo Nymann).

Artikel i Dragør Nyt, 6. august 1996


Læs mere om kampen 1808


Opdateret af Dines Bogø: 20. oktober 2008