Istedløven: Flensborg - Berlin - København.....Webmaster: Dines Bogø
1860. H.W. Bissen fremstiller Istedløven.
1862. 25. juli. Opstillet i Flensborg til minde om slaget ved Isted.
1964. Flyttet til lagerbygning i Flensborg.
1868. Flyttet til Berlins Tøjhus.
1878. Flyttet til nyopført kadetakademi i Lichterfelde, Berlin........ Bogø .....
1945. 20. oktober. Opstillet ved Tøjhusmuseet i København.
2010. 26. marts flyttet midlertidig til Tøjhusmuseet gård.
2011. 18. august. Genopstilling i Flensborg.
2011. 10. september. Genindvielse i Flensborg.

Artikel: Grænseforeningen ... DB ... Artikel: Videnskab.DK

1862 Flensburg


1862 Flensburg


1920 Lichterfelde


1945 I Tyskland og på vej til Danmark.


Oktober 1945. Pressefotos fra flytning og endelig placering på træsoklen.


1945
1960, 2004. Oprindelig stod løven på en træsokkel, men ændret for en del år siden til en muret sokkel.


Tv. 25. juli 2009. Jørgen Hallberg fra Tøjhusmuseet foran Istedløven. Th. 29. juni 2010 med soklen uden Istedløven.

26. marts 2010 blev det oplyst, at Istedløven ville blive flyttet til Tøjhusmuseet gård, hvor den skal restaureres inden den senere bliver flyttet til Flenborg. Under restaureringen vil man bl.a. patinere løven i en gyldenbrun farve.
18. august 2011 genopsættes løven i Flensburg.


6. maj 2015. (Foto: B.F-J)Istedløven af Britta Kragelund (skrevet før 2009)
Istedløven skulle oprindelig være et nationalt mindesmærke "om de sejrrige bedrifter, ved hvilke Slesvig blev genvundet". Her tænkes på slaget ved Isted, den 25. juli 1850. Formålet blev dog hurtigt ændret til et mindesmærke for de faldne, og det skulle stå på Flensborg Kirkegård, hvor mange af de faldne blev begravet. Men under alle omstændigheder blev Istedløven skabt som et samlende symbol i en periode, hvor den nationale identitet var under opbygning. H. W. Bissen, der også er mester for Landsoldaten i Fredericia, fik opgaven overdraget. For at arbejde efter en levende model, tog Bissen til Paris, hvor man i den zoologiske have havde en løve. Han lavede løven i voks på et jernskelet og fik den store og tunge løve bragt hjem, hvorefter den blev støbt i bronze. Den 25. juli 1862, på 12-årsdagen for slaget, blev monumentet afsløret i Flensborg.

Slesvig-Holstenerne var rasende over dette danske mindesmærke, dels over placeringen, dels over løvemotivet, der giver udtryk for magt og sejr. Men de måtte som den tabende part finde sig i det.Istedløven kom dog ikke til at stå længe i Flensborg. Den næste krig kom knap to år efter, i 1864, og da var lykken ikke med danskerne. Resultatet blev jo, at Danmark mistede hele Sønderjylland og Holsten, og de sejrende tyskere fjernede omgående Istedløven og førte den til Berlin som sejrstrofæ. Løven stod så i Berlin i ca. 90 år, til 1945.

Efter Tysklands kapitulation blev den af de amerikanske styrker bragt til København, hvor den midlertidigt blev anbragt i Tøjhusmuseets gård. Den 20. oktober 1945 blev den overdraget til kongen ved en større højtidelighed med 1000 indbudte gæster. Placeringen blev dog af længere varighed. Først for et par år siden blev Løven i forbindelse med en omlægning af området flyttet til den nuværende plads, hvor den står frit og fornemt og kan skue ud over havnen.

Endnu 140 år efter monumentets afsløring vækker Løven fortsat følelser, og der har i 90'erne været heftig debat om, hvor Løven egentlig hører til. Efter den ny placering er debatten dog forstummet.Nedtagning


I 2009 besluttede et næsten enstemmigt flertal i Flensborg byråd at kontakte den danske stat. Man anmodede om, at Istedløven blev ført tilbage til den oprindelige plads på Flensborgs Gamle Kirkegård.

Løven er blevet restaureret. Det er den danske stat, der har betalt for flytningen af den tre tons tunge løveskulptur.
10. april 2010. Istedløven er midlertidigt anbragt på Tøjhuseet. (Fotos: Jørgen Hallberg).

Portrætter på langsiden af soklen er ikke ændret, men pladen på bagsiden med inskription om trofaste kæmper er udskiftet med en plade, der med årstal angiver, hvor løven har stået.

På forsiden har man tilføjet en plade, der angiver, at løven er kommet tilbage til Flensburg, som et symbol på de gode relationer mellem de befolkningerne i de to lande.


Besøg: 16. december 2015 ... Dines Bogø ... Kopi i Tyskland opstillet 1869