Gentofte Skole. Del 1 Gentofte Skole. Del 3 ... Dines Bogø ... Mere om Gentofte ... Dines Bogø ... Aurehøj Gymnasium


Baunegaard

Mere om "Baunegaard" Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Tv og midt. Matrikelkort fra omkring 1910 og 1927. Th. "Baunegaard" kort tid før nord- og østlængerne blev nedrevet i 1941.

Hovedbygningen til "Baunegaard" lå foran Gentofte Skole ud mod Baunegårdsvej. I de orindelige planer fra 1941 var alle bygninger tænkt nedrevet, men krigsforholdene bevirkede at hovedbygningen blev bevaret.

De øvrige længer til "Baunegaard" lå, hvor den store skolegård blev anlagt. Under besættelsen blev den gl. hovedbygning anvendt som CB-vagtstation. 19. september 1944 overtog Den tyske Værnemagt bygningen.

Efter besættelsen brugte Gentofte skolevæsen bygningen som magasin indtil der blev indrettet børnehave. Skolen havde en overgang klasselokaler til Fri-mellem på 1.sal med indgang fra skolegården.

Dines Bogø Dines Bogø
Plantegninger fra 1941. Hovedindgangen til skolen fra Baunegårdsvej skulle have ligget lige ud for indgangspartiet, men den gamle hovedbygning til gården kunne ikke nedrives under besættelsen, så planen blev ændret allerede i 1941. I det nordvestlige hjørne var der planlagt skolehaver.Baunegaardsskolen, Baunegårdsvej"Baunegaardsskolen" blev opført i årene 1941-1943. Kun få måneder efter indvielsen blev navnet efter pres fra forældre og elever ændret til "Gentofte Skole".

Gentofte Kommune købte ved årsskiftet 1939-1940 den gamle "Baunegaard" med tilliggende jorde ca. 18.000 m2, der lå mellem vejene Baunegårdsvej, Kildeskovsvej og Bregentved Allé. Gjentofte Kommunalbestyrelse havde i februar 1939 godkendt, at "Baunegaard" blev erhvervet. Prisen var 230.000 kr. Skolen blev opført 1941-1943 og bygningerne var klar til indflytning få dage efter juleferien 1943-1944.

Skolen består af en hovedbygning med 2 fløje mod henholdsvis nord og syd. På vestsiden af hovedbygningen ligger den store skolegård. Lille gård ligger syd for hovedbygningen op mod den sydlige fløj.

Under byggeriet var der periodevis leveranceproblemer. Bl.a. kneb det af og til med at få cement og de kolde vintre forsinkede også byggeriet.

Meget af inventaret til klasselokalerne blev medtaget fra skolen på Skolevej.

Dines Bogø
I kælderen i den østlige del af hovedbygningen var der indrettet 10 tilflugtsrum.

Dines Bogø

Baunegaardsskolen på Baunegårdsvej. Bygningerne blev indviet 6. januar 1944.

Fra 6. januar 1944 til medio maj 1944 hed skolen Baunegaardsskolen. Kommunalbestyrelsen havde ønsket, at alle kommunens skoler skulle opkaldes efter de lokale gårde, men elever og forældre fastholdt, at skolen skulle fortsætte med det gl. navn.Maj 1945 - Modstandsorgansationen "Holger Danske"Holger Danskes 3 kompagnier blev indkvarteret i Gentofte natten mellem 4.-5. maj 1945.

Holger Danskes kompagni nr. 1 havde kvarter på Gentofte Skole på Baunegårdsvej i maj 1945. Medlemmerne af kompagniet benævnte internt ofte skolen "Baunegaardsskolen".


En tidligere elev på skolen Ejler Hurtigkarl, der var tilknyttet 1. kompagni, blev skudt under ildkamp med Hipo på Københavns Amtssygehus i Gentofte 17. januar 1945.

Kompagni nr. 2, der var indkvarteret på Aurehøj Gymnasium på Skolevej (Tidl. Gjentofte Skole) benævnte senere denne lokalitet som Gentofte Skole.

Denne sammenblanding af navne har givet anledning til noget forvirring, da medlemmer af de to forskellige kompagnier ved interviews m.v. har angivet at have været indkvarteret "samme sted", nemlig Gentofte Skole og Gjentofte Skole.

Kompagni nr. 3 var på Gentofte Hotel. Det er det kompagni, der er mest kendt. Kompagniets PR-mand var den senere informationschef i Danske Bank, Gunnar Dyrberg med dæknavnet "Herman".

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Gudrun Johansen. Dæknavn "Frk. Lange" på Gentofte Skole, Baunegårdsvej. Th. Store skolegård, hvor Holger Danske bl.a. opbevarede brændstof. Til venstre på foto ses stuehuset fra den oprindelige Baunegaard.Alvorlig ulykke på Gentofte Skole


Når unge og uerfarne pludselig bliver stillet over for nye opgaver, hvor farligt materiel indgår, er ulykker næsten ikke til at undgå.

Holger Danske, kompagni 1 på Gentofte Skole var også ude for en alvorlig bilulykke på selve befrielsesdagen 5. maj 1945. To fra kompagniet måtte på grund af dette biluheld opereres flere gange og de tilbragte efterfølgende lang tid på hospital.

Mange af Holger Danskes folk blev hjemsendt omkring 13. maj 1945, men på de 3 forlægninger var der stadig mandskab, der skulle sørge for oprydning.

Dines Bogø Dines Bogø
Torsdag den 17. maj 1945 blev to af de 14-årige elever dræbt i den store skolegård. Tilsyneladende ville drengene undersøge indholdet i en benzintromle. Tønderne stod i den nordvestlige ende af den store skolegård.

Flere af Holger Danskes brændstoftønder var fortsat henstillet i den store skolegård tæt ved de overdækkende bænke. Et sted er det nævnt, at en af drengene strøg en tændstik for at se, hvad en af tønderne indholdt. Et andet sted, at det omtalt at drengene sænkede en tændt lighter ned i tønden med en snor. Flere tønder eksplorede.

Eleverne på skolen blev beordret ind i beskyttelsesrummene og til klasserne, da man frygtede at flere tønder ville eksplodere. Et stykke tid efter fik de besked om ulykken og alle bedt om at gå stille hjem. Skolens flag gik på halv. Eleverne fra Tjørnegårdsskolen(*), der gik på Gentofte Skole om eftermiddagen, kom ikke i skole den dag. Flere aviser omtalte den tragiske ulykke, bl.a. Politiken dagen efter.

Ugen efter blev den ene af drengene begravet fra Gentofte Kirke. Hans skolekammerater stod langs vejen til kirken. På vejen var der strøget blomster. Den anden dreng blev kort tid efter ulykken bisat fra Mariebjerg Kirkegård. Familien modtog mange sympatitilkendegivelser fra deres søns skolekammerater.

(*) Tjørnegårdsskolen blev fra 7. april 1945 anvendt til indkvartering af tyske flygtninge.


Gentofte Skoles hjemmeside ... Dines Bogø ... Feriekolonier