iiWebmaster: Dines Bogø
Gentofte Skole. Del 2 Gentofte Skole. Del 3 ... Dines Bogø ... Gentofte: Generelt ... Dines Bogø ... Krak - LuftfotoFotos: Første 50 år ... Dines Bogø ... Fotos: Nyere tid ... Dines Bogø ... Fotos: 12. juli 2012


Rytterskolen på Gentoftegade


Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Den første skole i Gjentofte lå i vejgavlen Gentoftegade, Baunegårdsvej, Søgårdsvej. Rytterskolen blev opført i 1721 og udvidet i 1810 og 1857. Bygningerne blev nedrevet i 1907. Th. Matrikelkort fra 1903, hvor man ser skolens grund og bygninger midt i vejgavlen.

11. oktober 1721 beslutter Kong Frederik d. IV, på sin 50 års fødselsdag, at der skal opføres 240 skoler i landet. Det drejede sig om ca. 20 skoler i hvert "Rytterditrikt". Murermester Laurs Eriksen får som opgave at opføre skolerne på Sjælland. Den første han opfører er skolen i Gjentofte.

"Mønsterskolen i Gjentofte" er færdig ved udgangen af 1721 og den konstruktion bliver brugt som model for de øvrige skoler. Første ansatte lærer på Gjentofte Skole er skoleholder Niels Olsen, der starter 14. januar 1722.

Ved provstens inspektion i 1813 af Gjentofte Skole roses eleverne for deres flid. Han fremhæver også at skoleholder Frederik Jensens hustru næsten arbejder gratis som lærerinde. Pigerne har hun undervist i strikning, linnedsygning, skræddersyning og brodering. Provst Eiler Hammond er meget begejstret for de fine arbejder, som pigerne fremviser.

Dines Bogø Dines Bogø
Den gamle mindetavle blev opsat i rytterskolen, da bygningen stod færdig i 1722. Tavlen blev flyttet med i 1905 til Skolevej og igen i 1944 til den nuværende placering på hovedtrappen i Gentofte Skole på Baunegårdsvej.

Dines Bogø Dines Bogø
Indretning og placering i vejgavlen midt i Gentoftegade.

Dines Bogø Dines Bogø
Hovedbygningen set fra nord.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Skolens vestside set fra Søgårdsvej med Gentoftegade i bagrunden. Th. Skolens østside set fra Baunegaårdsvej. Man kan lige fornemme Gentoftegade i bagrunden.Gjentofte Skole, Skolevej

Dines Bogø Dines Bogø
Gentofte Kommune opførte i 1905 en ny skolebygning på Skolevej til erstatning af den gamle rytterskole på Gentoftegade. Bygningen på Skolevej blev udvidet i 1923.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. Den nye Gjentofte Skole. Placeringen på Skolevej, en sidevej til Baunegårdsvej, kun et "stenkast" fra den gamle rytterskole. Th. Da skolen fejrede 200 års jubilæum blev lærerstaben fotograferet.

Dines Bogø
Skolens Devise, som det hed i 1905, eller skolens slogan er "Fremad - Opad". Det er forfattet af daværende sognepræst i Gjentofte A. Jantzen. Tavlen blev opsat over hovedindgangen på Skolevej, da skolen blev indviet 3. juni 1905 af provst I.C. Koch. I 1944 blev tavlen flyttet med til den nye skole på Baunegårdsvej.

Da Gjentofte Skole i 1944 var flyttet til den nye skolebygning på Baunegårdsvej købte Staten bygningerne på Skolevej. Aurehøj Gymnaium fra Gersonsvej i Hellerup blev i 1944 overflyttet til Skolevej.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 1941. Ove Bogø foran Gjentofte Skole på Skolevej. Th. 1942-1943. 2b. Gjentofte Skole, Skolevej. Lærer Anna Jespersen.

Det var på Gjentofte Skole på Skolevej det store rationeringsmærketyveri af 5.000 mærker foregik den 20. september 1942. Via mellemhandlere købte Svend Aage Hasselstrøm mærkerne. Det lagde grunden til Hasselstrøms senere "succes" som en af de store "Edderkopper".


Gentofte Skoles hjemmeside ... Dines Bogø ... Aurehøj: Skolevej 7 ... Dines Bogø ... Feriekolonier